Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

​Zlínský kraj podpoří kurzy sebeobrany v základních školách

Hejtmanství Zlínského kraje podpoří kurzy sebeobrany u žáků 6. – 9. tříd základních škol. Děti se díky tomu mají naučit základní principy bezpečného chování a získat schopnost vyhodnotit a správně reagovat na krizové situace.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Na sebeobranu dětí kraj vyhlásil dotaci. Zažádat o ně mohou školy od 24. ledna do 16. března 2022. Celkem je na program připravena částka 1 500 tisíc korun.

„Zavádíme tento program jako novinku, protože chceme posílit zdatnost našich dětí a jejich připravenost řešit různé konfliktní situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých,“ řekla radní pro školství a kulturu Zuzana Fišerová.

„Od programu si slibujeme nejen přirozený rozvoj fyzické kondice našich dětí, ale také zvýšení vlastní sebedůvěry a zároveň i významný prvek prevence různých patologických jevů v podobě šikany, zneužívání a podobně,“ dodala.

Pro rok 2022 byla na tento program z krajského rozpočtu uvolněna částka 1 500 000 korun. O dotace budou moci v termínu od 24. ledna do 16. března 2022 žádat základní školy se sídlem ve Zlínském kraji s výjimkou organizací zřizovaných Zlínským krajem. Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 korun, maximální výše je pak 50 000 korun, maximální míra dotace z celkových způsobilých výdajů projektu činí 70 procent.