Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Vsetínští senioři testují ​SOS tlačítka

Celkem 11 dříve narozených Vsetíňanů bude po dobu 12 měsíců testovat provoz bezpečnostních tlačítek pro seniory. Po úspěšném ukončení testování plánuje radnice zavést službu pro všechny zájemce z řad seniorů.


Autor: pixabay

„Možná se ptáte, proč tuto službu v době existence mobilních telefonů zavádíme. Výsledky analýz, dotazníků a zkušeností sociálních pracovníků či pečovatelů ukazují na to, že osamělí senioři i jejich rodiny preferují jednodušší zařízení, které je napojené na služebnu městské policie a mají je stále u sebe, což je důležité v případě náhlé zdravotní indispozice,“ vysvětlila místostarostka pro sociální oblast Simona Hlaváčová.

Loni proběhlo testování několika vybraných typů zařízení. Některé měly podobu náramkových hodinek, jiné byly určeny k zavěšení na krk. Jako uživatelsky nejpřívětivější bylo vyhodnoceno zařízení Seni Angel, u kterého nyní začíná pilotní testování v každodenním provozu.

Zařízení je vybaveno SIM kartou, čidlem registrujícím pád a také nouzovým tlačítkem, které je napojeno na služebnu městské policie, která na vzniklou situaci reaguje. „Po zmáčknutí tlačítka nebo nahlášení pádu čidlem uživateli na přístroj voláme, hovor je spojen automaticky, takže jej majitel nemusí přijímat. Pokud dotyčný neodpovídá a nereaguje nebo žádá o pomoc, je k němu vyslána hlídka městské policie, která zajistí vše potřebné,“ vysvětluje ředitel městské policie Patrik Pecina.

„Na pilotní provoz bezpečnostních tlačítek, který potrvá 12 měsíců, přispěla vsetínská firma Austin Detonator na základě tříleté smlouvy s městem o finanční podpoře sociální oblasti. Vybraným uživatelům tak hradí polovinu měsíčního poplatku, tedy 170 korun. Děkuji firmě Austin Detonator za její pomoc i za sociální smýšlení,“uzavřela místostarostka Hlaváčová.