Nejnovější zprávy: Do lázní se po dvou letech vrací Festival Janáček a Luhačovice Dobrovolníci uklidili Valašské Meziříčí. Nasbírali 1,5 tuny odpadu

Společnost

​Vsetínská radnice má plán, jak se adaptovat změnám klimatu

Strategický dokument Adaptační strategie města Vsetína na změnu klimatu schválili na svém dubnovém zasedání zastupitelé.


Autor: Město Vsetín

„Adaptační strategie je praktickým dokumentem, který navrhuje možnosti a způsoby postupné adaptace Vsetína na projevy změny klimatu. Její součástí je také akční plán a zásobník projektů. Klimatické změny se týkají nás všech, mezi jejich projevy patří mimo jiné například přívalové deště, vysoké teploty, či extrémní sucho. Nyní máme k dispozici konkrétní náměty, jak ve městě těmto problémům čelit,“ vysvětlil místostarosta Pavel Bartoň, který má ve své kompetenci životní prostředí a dodal: „Součástí dokumentu je také katalog opatření s příklady dobré praxe a propagační brožura shrnující hlavní zjištění, závěry a doporučení pro město Vsetín. S těmi budeme dále pracovat, mimo jiné například při přípravě investičních akcí.“

Do procesu tvorby adaptační strategie, kterou pro město zpracovalo konsorcium společností EKOTOXA s.r.o., a RADDIT consulting s.r.o., byli zapojeni i obyvatelé Vsetína, kteří měli možnost vyplnit pocitovou mapu města a anketu, a také využili nabídky zpracovatelů o zaslání připomínek. Do projektu se zapojily i místní firmy, spolky a veřejné instituce, jejichž představitelé absolvovali se zpracovateli tematické rozhovory. V jednotlivých etapách zpracování dokumentu proběhly také dvě veřejné besedy.

„Celý projekt byl významnou měrou finančně podpořen prostřednictvím Norských fondů, které ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí zaplatily 90 % z celkové částky, která činila bezmála 785 tisíc korun,“ uzavřel místostarosta Bartoň.

Informativní brožura je dostupná v Turistickém informačním centru a také ve vestibulu budovy městského úřadu na Svárově.