Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Společnost

Voda v řece Bečvě bude pod drobnohledem

Radnice Valašského Meziříčí společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka ( VÚV TGM) už několik měsíců namátkově monitorují čistotu vody v řece Bečvě. Před několika dny se dohodli, že od léta zřídí nepřetržitou kontrolu kvality vody v řece.

Soutok Vsetínské a Rožnovské Bečvy
Autor: Jan Doné

„Od chvíle, kdy se začalo hovořit o umístění kontinuální měřící stanice na Bečvě, jsme ve spojení s Výzkumným ústavem vodohospodářským a snažíme se postupovat v součinnosti. VÚV momentálně provádí namátkový monitoring vody v Bečvě a náš městský úřad naopak zajišťuje monitoring vytipovaných výustí, abychom v případě potřeby dokázali určit zdroj znečištění,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

VÚV TGM začal také zveřejňovat výsledky svých odběrů na webu becva.vuv.cz. „Náš ústav po dohodě s Ministerstvem životního prostředí zahájil koncem ledna 2021 pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky Bečvy. Cílem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění a v případě významného snížení jakosti povrchových vod pak využít expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin. S městem Valašské Meziříčí jsme se dohodli, že na webové stránce becva.vuv.czvytvoříme prostor, kde budou zveřejňována také data získaná z jejich měření,“ řekl Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM.

Příprava stavby výzkumné stanice

Aktuálně probíhá i příprava stavby výzkumné stanice s nepřetržitým měřením toxicity vody v řece, která má být umístěna ve Lhotce nad Bečvou. „Máme podánu žádost o stavební povolení s tím, že pokud půjde vše dle plánu, mohli bychom výzkumný monitoring spustit už v polovině letošních prázdnin. Biologickou jakost vody pak dokážeme měřit a vyhodnocovat nepřetržitě za využití vodních organismů – perlooček. Monitoruje se jejich reakce na aktuální kvalitu vody, přičemž v případě varovných signálů je možné automaticky odebrat vzorky,“ navázal náměstek Libor Ansorge s tím, že nezbytná je také následná součinnost s dalšími dotčenými orgány.

Výzkumná stanice má pracovat na řece Bečvě po dobu dvanácti měsíců. Zastupci Valašského Meziříčí ovšem chtějí její provoz prodloužit.