Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Valašské Klobouky letos proinvestují 31 milionů korun

Díky dotacím vyroste víceúčelové hřiště ve Smolině. Opravami pak projdou kloboucké školní družiny a základní školy. Zahájení obnovy také čeká sídliště v ulici Luční.


Autor: Městský úřad Valašské Klobouky

Radnice získala dotace na víceúčelové hřiště ve Smolině, opravu zázemí školní družiny kloboucké základní školy, vegetační úpravy v ulicích Brumovská, Hřbitovní a Cyrilometodějská a rovněž na první etapu revitalizace sídliště na Luční.

Zastupitelé proto na svém posledním zasedání schválili rozpočtová opatření, kterými investice zapojili do rozpočtu, a tím je posunuli k realizaci ještě v tomto roce. Jejich celkový objem činí 31,2 milionu korun.

„Pouštíme se do projektů, které jsou pro Valašské Klobouky v mnohém zásadní. Je třeba podotknout, že bez dotační podpory by město tyto investice financovat nedokázalo,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města. Podotkla také, že většinou se jedná o projekty, za nimiž stojí dlouholetá příprava.

Jako první se k realizaci přiblíží smolinské sportoviště, kde začnou stavební práce už v příštím týdnu a skončit by měly v polovině letních prázdnin. Novostavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem, oplocením, osvětlením i mobiliářem vyjde na 2,4 milionu korun a 1,6 milionu pokryje dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště bude vybaveno pro malou kopanou, volejbal, nohejbal a další aktivity.

Díky schválení první etapy revitalizace na sídlišti Luční bude nyní vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a práce by mohly začít zhruba v pololetí. V plánu je vznik nového centrálního hřiště s několika výškovými úrovněmi a pobytovou plochou, výstavba stezky pro pěší a cyklisty, oprava a zvýšení kapacity jednoho z parkovišť a také veřejné osvětlení a sadové úpravy celého revitalizovaného prostranství. Náklady dosáhnou 17,5 milionu korun, dotaci 6 milionů poskytne Státní fond podpory investic.

Další projekt se věnuje stavebním úpravám a rekonstrukci zázemí školní družiny a tělocvičny. Obnova se dotkne sociálního zařízení, sprch i šaten. Současně budou pořízeny nové pomůcky a nábytek do učeben školní družiny. Předpokládané výdaje činí 7,2 milionu a 5 milionů pokryje dotace IROP. Realizace se plánuje na letní prázdniny.

Veřejná prostranství v Cyrilometodějské a Brumovské ulici a také v okolí lokality hřbitova oživí a zpříjemní nová zeleň. Plánuje se výsadba více než stovky listnatých stromů, tří stovek solitérních keřů a dalších téměř osmi set nízkých keřů, bezmála čtyř tisíc pokryvných rostlin a na osm a půl tisíce kusů trvalek a cibulovin. Předpokládané výdaje dosahují částky 4,9 milionu korun a z toho 85 % bude hrazeno z dotace Státního fondu životního prostředí. V ceně je územní studie sídelní zeleně, projektová dokumentace, realizace výsadby a následná tříletá péče.