Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

​V Rožnově zasedal Rožnovský parlament dětí a mládeže

Zapojit žáky do organizace a realizace městských akcí, získat pohled dětí na potenciální rozvoj města, řešit společně projekty a aktuální problematiku města je cílem projektu Rožnovský parlament dětí a mládeže.


Autor: Město Rožnov pod Radhoštěm

Členy jsou děti ze základních a středních škol v Rožnově a od prosince 2021 se budou scházet pravidelně 1x měsíčně.

Vybraní žáci ze základních a středních škol v Rožnově pod Radhoštěm se stali členy Rožnovského parlamentu dětí a mládeže, který se bude scházet vždy 1x za měsíc a budou pracovat na společných projektech.

V letošním školním roce se žáci zapojí do organizace a realizace městských akcí, jako jsou Dny Země nebo Dny Zdraví a další.

„Na prvním setkání jsme si společně popovídali, co nás v roce 2022 čeká a na jaké aktivity se můžeme těšit. V lednu proběhne příprava na dotazníkové šetření na téma „Co změnit ve městě“. Parlament následně dotazníky vyhodnotí a společně vybere několik podnětů, na které se zaměří a členové se budou snažit najít řešení. Následně proběhne i prezentace radě města. Členové parlamentu si také navrhnou vlastní logo, tak aby svůj projekt mohli správně promovat. Chtějí si také založit účet na sociální síti Instagram, tak aby mohli propagovat mezi své vrstevníky akce, které se ve městě konají,“ popsala první setkání koordinátorka projektu Iveta Dorotíková.

Rožnovský parlament dětí a mládeže bude mít možnost podílet se na městských akcích aktivně, ať už v přípravné nebo realizační fázi. Budou pomáhat tvořit program, koncept, propagovat akce mezi své vrstevníky, připravovat reporty z akcí, fotit na místě, psát články do městského zpravodaje nebo si vyzkouší vystoupení na kameru v reportáži TV Beskyd.

„Za obnovení činnosti parlamentu jsem ráda, zapojení dětí a mládeže je smysluplné, protože tráví jinak svůj volný čas a jinak užívají město než dospělí. Abychom město rozvíjeli i pro ně, je třeba být s nimi v kontaktu. Všem členům parlamentu bych ráda poděkovala a popřála jim, aby je práce bavila,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová.

Zapojování veřejnosti a dětí do procesu města je jednou z aktivit Zdravého města a Místní agendy 21.