Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Kultura

Uherské Hradiště plánuje ve skanzenu Rochus postavit amfiteátr

Kulturní akce na Rochusu by se v budoucnu mohly odehrávat v přírodním amfiteátru.


Autor: skanzenrochus.cz

Město Uherské Hradiště má zájem o spolupráci se slovenským městem Púchov na projektu v rámci programu Interreg. Při společném projektu obou měst by Uherské Hradiště chtělo v přírodním a kulturně historickém areálu Parku Rochus postavit přírodní amfiteátr a pořádat zde kulturní pořady pro veřejnost. Púchov by zrealizoval obnovu svého amfiteátru v lesoparku Lachovec s obdobným účelem a využitím.

Města nyní v rámci Operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika budou usilovat o získání dotace, která pokryje až 90% nákladů. Společný zájem partneři potvrdí dohodou o spolupráci, kterou schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště dne 11. října 2021.

Stavební část projektu výstavby přírodního amfiteátru v Parku Rochus by zahrnovala terénní úpravy, vytvoření svahu o jednotné sklonitosti pro hlediště a vodorovné zemní pláně pro zpevněné pódium, výstavbu obslužné komunikace amfiteátru, která navazuje na hlavní příjezdovou komunikace do areálu, zřízení kabelové přípojky a vybudování osvětlení přístupu a prostoru amfiteátru.

Na místě samotném by měla vzniknout zpevněná plocha pro pódium, 2 schodiště, plošiny pro lavice k sezení a mobilní podium. Vše doplní parková úprava v okolí amfiteátru. Součástí společného projektu by měly být i následné aktivity kulturní výměny a společné akce v obou nových areálech.

Důležitou součástí projektu bude také vytvoření produktu v podobě turistické trasy Uherské Hradiště Púchov, která bude propagovat zajímavé lokality na této spojnici s přírodním a kulturním turistickým potenciálem.

Záměr zbudování přírodního amfiteátru jako doprovodné infrastruktury Skanzenu Rochus byl obsažen už v „Integrovaném plánu rozvoje bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus“, který zastupitelstvo města schválilo v roce 2009.

V letech 2013 – 2015 se s podporou evropských dotací podařilo realizovat 2 projekty, které umožnily přeměnu a využití lokality Rochus pro rekreaci a cestovní ruch. Jednalo se o projekt města Uherské Hradiště spočívající v revitalizaci a zpřístupnění bývalého vojenského výcvikového prostoru Rochus v Uherském Hradišti a o projekt společnosti Park Rochus, o.p.s - Muzeum v přírodě – expozice lidové architektury Rochus.

"Aktuální výzva programu Interreg nabízí další zdroje na dobudování areálu, proto si nyní podáváme žádost. Jestli jsme uspěli, to se dozvíme v dubnu příštího roku. Náklady na stavbu plus doprovodné aktivity by dosáhly výše 9 milionů, ovšem dotace by nám pokryla až 90% způsobilých výdajů. V případě nechválení žádosti o dotaci společný projekt realizován nebude a budeme hledat další externí zdroje. Pokud na dotaci dosáhneme, pak projekt dokončíme v létě 2023. Záměr na vybudování přírodního amfiteátru v lokalitě Rochus jako doprovodné kulturní infrastruktury Skanzenu Rochus je v souladu Programu rozvoje města do roku 2030," informoval starosta města Stanislav Blaha.