Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Společnost

Sporťák startuje! Děti ze školky cvičily pod vedením trenérů

Odcvičeno. První hodiny mají za sebou předškoláci Mateřské školy Otrokovice, kteří jsou zapojeni do projektu Sporťák. Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat pilotní ročník, kdy mají děti možnost cvičit zdarma pod vedením licencovaných trenérů a vyzkoušet si tak různá sportovní odvětví.


Autor: Město Otrokovice

Projekt je financovaný městem Otrokovice, které podporuje pohybové aktivity u dětí. Rodiče dětí zapojených do projektu tak na sportování nemusí vynaložit žádné finanční prostředky, hodiny jsou pro předškoláky zdarma.

„Realizací projektu chceme v dětech vzbudit zájem o sport a sportovní aktivity. V raném věku děti lehce získají návyk na pohyb, který je bude provázet celým životem. Současně profesionální trenéři mohou objevit skryté talenty a v případě zájmu ze strany rodiny s nimi dále pracovat. Hlavní myšlenkou ale zůstává dát dětem prostor pro cvičení, které budou mít rády,“ přiblížila starostka města Otrokovice Hana Večerková s tím, že radnice plánuje ročně vynaložit 300 tisíc korun na realizaci projektu.

Do pilotního ročníku projektu Sporťák je zapojeno devět tříd otrokovických mateřských škol. V pozici trenérů jsou zastoupeny přední otrokovické kluby TJ Jiskra Otrokovice oddíl atletiky a tenisu, florbal Panthers Otrokovice, Gymnastický aerobik BK Otrokovice a fotbal SK Baťov.

„Pod vedením profesionálních trenérů se děti budou učit jednotlivé pohybové dovednosti z oblasti gymnastiky, atletiky, míčových a raketových sportů apod. Sportovní aktivity proběhnou v Městské sportovní hale Otrokovice, kde bude hlavní sportovní plocha rozdělena na tři samostatná cvičiště. Ve stejnou chvíli tak mohou sportovat tři třídy. Pohybové aktivity v rámci Sporťáku jsou plánovány pro každou třídu jednu hodinu týdně až do května 2022,“ přiblížil Jaroslav Balaštík, jeden z organizátorů projektu Sporťák, který na Slovácku funguje již od roku 2019. Současně vyzdvihl spolupráci s městem: „Moc rádi bychom poděkovali paní starostce Haně Večerkové, která s námi vedla všechna jednání a taky Radě města Otrokovice za vstřícnost a důvěru. Uděláme vše pro to, aby i Otrokovice byly plné malých spokojených sporťáků.“.

Sporťák navazuje na Zdravý pohyb do škol - obdobný projekt financovaný městem určený pro žáky otrokovických základních škol. Díky němu sportují děti již devět let ve školních družinách pod vedením trenérů také zdarma. „Chceme zvednout děti ze židlí, odvést je od televizí a tabletů. Po dobré zkušenosti ze základních škol nyní přidáváme školky a věříme, že si děti sportovní aktivity oblíbí a v budoucnu je přijmou jako součást svého životního stylu,” uvedl místostarosta Otrokovic Petr Ťopek.