Nejnovější zprávy: ​Večerní lampionové prohlídky Zoo Zlín a zámku Lešná ​U Bzence byla zahájena stavba dalšího úseku D55, který přiblíží Zlínský kraj k Vídni

Společnost

Lékaři z Uherského Hradiště získali akreditaci 1. stupně v oboru dětské gynekologie

Porodnicko gynekologickému oddělení Uherskohradišťské nemocnice má teď oprávnění vzdělávat lékaře v oboru dětské gynekologie.


Autor: Nemocnice Uherské Hradiště

Odborná společnost a Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo v měsíci červnu Porodnicko gynekologickému oddělení Uherskohradišťské nemocnice akreditaci 1. stupně v oboru dětské gynekologie. Získané osvědčení opravňuje pracoviště PGO dále vzdělávat lékaře se zájmem o tento medicínský obor.

„Dětská gynekologie má svá specifika, nelze říci, že pacientky ve věkovém rozmezí 0-18 let jsou jen “zmenšené“ dospělé ženy. Význam tohoto odvětví nespočívá pouze v léčebné oblasti, zaměřujeme se také na prevenci,“ říká primářka porodnicko gynekologického oddělení MUDr. Soňa Pánková, Ph.D.

Ambulance dětské gynekologie v Uherskohradišťské nemocnici pečuje o dívky od narození do 18 let věku, provádí vyšetření při podezření na vrozené vývojové vady pohlavního ústrojí, řeší poruchy menstruačního cyklu, doporučuje a předepisuje vhodnou hormonální terapii pro mladistvé, zabývá se také problematikou v rámci prevence gynekologických onemocnění. Včasné odhalení určitých nepravidelností a negativních jevů v dětském věku přispívá k předcházení různých onemocnění v dospělosti.

„Dětská gynekologie vyžaduje nejen dokonalé odborné znalosti, ale také vlídný, empatický a citlivý přístup, a to jak k malým či mladým pacientkám, tak k jejich rodičům,“ dodává primářka Pánková.

Porodnicko gynekologické oddělení je v současné době jediným pracovištěm ve Zlínském kraji s platnou možností k dalšímu vzdělávání lékařů se zájmem o erudici v oboru dětské gynekologie.