Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Kultura

Fasáda synagogy je na hranici životnosti, radnice ji chce opravit

​Bývalá židovská synagoga, ve které sídlí knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, patří k významným kulturním památkám města Uherské Hradiště.Po dvaceti letech od poslední rekonstrukce, je její fasáda již ve velmi špatném stavu a potřebuje obnovu.


Autor: Město Uherské Hradiště

Radnice Uherského Hradiště chce získat peníze na její opravy od Ministerstva kultury. Návrh projekčně a legislativně připravit obnovu fasády památkového objektu bývalé synagogy (postavena 1875, dnešní podoba pochází z období radikální přestavby v roce 1904) vzešel nejen z aktuálního stavu památky, ale také ze snahy města mít připravenu smysluplnou obnovu některé z dalších památek v Městské památkové zóně v následujícím roce. Radní se situací budovy knihovny zabývali na své pravidelné výchozí schůzi rady města dne 23. června.

„Hledáme vhodné objekty, na které jsme schopni čerpat dotace z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací od ministerstva kultury a právě knihovna je diskutována jako vhodný projekt, kterým se zcela jistě budeme zabývat,“ potvrdil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Na rychle se zhoršující stav fasády upozornil ředitel knihovny, šetřením útvaru městského architekta byla tyto situace potvrzena a provedení obnovy bylo označeno za žádoucí. Do prací na opravách knihovny by pravděpodobně byla zahrnuta také střecha budovy, která rovněž vykazuje některé nedostatky.

Fasáda byla obnovena naposledy v roce 2002, v roce 2004 pak byla obnovena i původní kopule. Po rekonstrukci fasády by knihovna měla pravděpodobně mít také jinou barvu, než je ta stávající. K faktu, že by fasáda měla být v šedomodré barvě s bílými ozdobnými prvky, dospěli při svém průzkumu památkáři. Podrobnosti, jak přesně by měla fasáda knihovny vypadat, však přinese až projekt na obnovu pláště budovy, který v ideálním případě vznikne ještě letos.