Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Společnost

Stará radnice v Uherském Hradišti dostane nové využití

Historický objekt v Prostřední ulici má sloužil veřejnosti jako reprezentativní sídlo Městského informačního centra a kulturně historických expozic, které by doplňovaly prostory kavárny či prodejna regionálních výrobků.


Autor: Jan Skrášek

Stará radnice je kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek nachází se v památkové zóně města. Objekt Staré radnice tvoří historická budova (původem z třetí čtvrtiny 14. století) a novodobá přístavba (realizována v roce 1995).

Vedení Uherského Hradiště v současné době řeší investiční záměr, který má budovu oživit a otevřít veřejnosti. V přízemí radní plánují umístit Městské informační centrum (MIC), dále prodejnu regionálních výrobků a kavárnu. V patře by měla být situována Expozice dějin města Uherské Hradiště, expozice Tradiční rukodělné tvorby, Cen Vladimíra Boučka a provozní zázemí. Součástí bude i expozice partnerských měst. V podkroví by měla vzniknout konferenční místnost se salonkem. Venkovní prostor nádvoří bude využit pro sezonní rozšíření kavárny a pro pořádání kulturních akcí.

„Původní středověká radniční budova je mimořádně cennou památkou a proto se domníváme, že také její využití by mělo být zejména reprezentativní. Kulturně historické hodnoty Uherského Hradiště si zaslouží důstojnou prezentaci, stejně jako památka sama. Městu dlouhodobě chybí také konferenční sál, kde by se mohla konat zasedání zastupitelstva, k tomuto účelu bychom mohli využívat prostory v podkroví,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Budova v minulosti prošla několika stavebními změnami a též změnami funkčního využití. Poslední velká rekonstrukce budovy byla dokončena v roce 1995. V roce 2009 proběhla částečná oprava kanalizace, sanace vlhkosti zdiva, opravena byla podlaha v průjezdu a provedena byla také nová elektroinstalace v pasáži.

Z prací, které je nutné provést, jde například o celkovou rekonstrukci střechy, lokální vyspravení fasády, u oken je nutná oprava, případně výměna poškozených okenních křídel. Dále je nutná sanace poškozených dřevěných prvků v radniční věži. Většina povrchů konstrukcí (stěny, podlahy) je dožitá a bude tedy nutná jejich výměna nebo vyspravení.

Předpokládané náklady realizace jsou celkem 107,7 mil. Kč (vč. DPH).

Stará radnice v průběhu staletí

Řadová jednopatrová budova obdélníkového půdorysu se čtyřbokou věží při severní straně vznikla spojením dvou domů, staršího gotického vlevo a mladšího, který má raně barokní dispozici. Původní stavba, která má gotické jádro, vznikla asi v 3. čtvrtině 14. století. V 1. čtvrtině 16. století byla dokončena jako jednopatrová budova s věží, průjezdem a horní síní v patře. V roce 1681 radnice vyhořela, ale byla znovu obnovena, následovaly pak další úpravy v 18. a 19. století, především nové zastřešení věže roku 1804. Věž je od své osy vychýlená o víc než 70 centimetrů směrem do ulice Prostřední. V této poloze byla zafixovaná při komplexní obnově objektu dokončené v roce 1995.