Nejnovější zprávy: Začala rekonstrukce Čiperovy vily, vznikne zde kulturní a kreativní centrum ​Památník rodáka z Hrachovce kardinála Bauera září novotou

Společnost

Vsetínské školáky inspirují v hodinách tělocviku hokejový trenér, olympionik nebo prvoligový fotbalista

Do hodin tělesné výchovy na vsetínských školách docházejí od září kvalifikovaní trenéři z místních sportovních klubů s cílem zvýšit fyzickou připravenost dětí a rozvinout u nich lásku ke sportu.


Autor: ZŠ Rokytnice

Projekt Sportovní školství aneb Trenéři do škol má za sebou prvních pět měsíců realizace. Díky němu pravidelně docházejí do hodin tělesné výchovy na vsetínských školách kvalifikovaní trenéři z místních sportovních klubů s cílem zvýšit fyzickou připravenost dětí a rozvinout u nich lásku ke sportu. Vzhledem k tomu, že jsou děti z této novinky nadšené a chválí si ji i ředitelé škol a pedagogové, bude projekt pokračovat. Jeho financování si vzala na svá bedra radnice.

Sportujících dětí v posledních letech ubývá, tvrdě se na jejich kondici projevila i koronavirová pandemie. Stále více jich dává přednost vysedávání u televize či počítače. Vzhledem k negativním důsledkům této situace, kterou pociťují i místní sportovní oddíly, rozhodla se radnice právě ve spolupráci s kluby působícími v našem městě připravit projekt, jenž by vedl děti k intenzivnějším sportovním a pohybovým aktivitám. O prvotní myšlence posílení výuky tělesné výchovy v základních školách informoval zastupitele jejich kolega Roman Kalabus. „O potřebě přivést děti k pohybu a sportování nejen po dlouhém lockdownu způsobeném koronavirem jsme tak začali intenzivně přemýšlet, hledat různé možnosti, a nakonec se tuto myšlenku po jednáních se sportovními kluby a řediteli škol podařilo uskutečnit,“ uvedl starosta Jiří Růžička.

Projekt je prozatím realizován ve třídách prvního stupně základních škol, ale do budoucna není vyloučeno ani jeho rozšíření mezi starší děti. „Sportovní kluby poskytly kvalifikované trenéry, kteří docházejí do hodin tělesné výchovy a zatraktivňují výuku tohoto předmětu. Děti tak získávají lásku ke sportu a tato činnost je pak může přivést i k pravidelnému sportování,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka s tím, že mezi trenéry jsou i sportovci s reprezentačními či ligovými zkušenostmi, jako například olympionik ve sjezdovém lyžování Martin Vráblík či prvoligový fotbalista Lukáš Fujerik.

Pro školáky je přítomnost zkušených trenérů v hodinách tělesné výchovy atraktivní. Děti na prvním stupni totiž mají na výuku všech předmětů vždy jednoho pedagoga, a tak přítomnost „někoho zvenčí“ je pro ně zpestřením, jako když například cizí jazyk přijde učit rodilý mluvčí.

„Tato spolupráce je velmi přínosná, děti jsou nadšené,“ uvedl ředitel ZŠ Trávníky Libor Slováček. Také ředitelka ZŠ Sychrov Pavlína Planková má obdobný názor. „K nám docházel Lukáš Fujerik a pro děti připravoval nové a atraktivní aktivity a cvičení, do nichž se mohly zapojovat všechny děti, tedy i ty, které doprovází asistent,“ uvedla Planková. ZŠ v Luhu navštěvuje trenérka Barbora Jurová, mimo jiné i trenérka vsetínských hokejistů. „Spolupráce s ní je super, děti ji mají rády. Přinesla i řadu podnětů pro učitelky, které je pak využívají ve svých hodinách,“ řekl zástupce ředitele ZŠ Luh Ondřej Čtvrtníček. „Se zaměřením na gymnastiku v prvním pololetí, kdy k nám docházel Radek Fojtík, jsme byli velmi spokojeni. Nyní jej střídá hokejový trenér Lukáš Marek, tak uvidíme, jaké novinky přinese,“ zhodnotil první půlrok projektu ředitel ZŠ Rokytnice Hynek Hromada. Na ZŠ Ohrada pravidelně míří lyžař Martin Vráblík, s nímž škola spolupracuje dlouhodobě, a i u malých dětí se díky pestrosti náplně hodin stal oblíbeným.

V minulých dnech se na radnici konala schůzka zainteresovaných do tohoto projektu, aby zhodnotili jeho fungování v první polovině školního roku. „Všichni, včetně trenérů a zástupců vedení sportovních klubů, jsme se shodli, že tato aktivita je přínosná a chceme v ní pokračovat,“ uzavřel starosta Růžička s tím, že náklady na práci trenérů jsou v rozpočtu města pokryty do konce školního roku. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že projekt bude pokračovat.