Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Společnost

Vsetíňané navrhovali změny ve svém městě. Z dvaceti vzejde šest projektů

Dvě desítky námětů dorazilo na vsetínskou radnici od obyvatel města. Vedení Vsetína tozhodlo vyčlenit milion korun do čtvrtého ročníku participativního rozpočtu města Vsetína, jenž nese název „VSETÍN PODLE NÁS“.


Autor: Město Vsetín

Šestice z těchto návrhů odpovídala pravidlům participativního rozpočtu a projde tak posuzováním ze strany odborníků. O vítězném projektu, jehož čeká realizace, budou na podzim hlasovat obyvatelé našeho města.

Vsetín je dlouhodobě zapojen do programu Zdravé město a místní Agenda 21, který zavádí prvky trvale udržitelného rozvoje do praxe. Jeho cílem je zapojovat obyvatele a organizace do zkvalitňování života. Jednou z možností je využití participativního rozpočtu. Občané díky němu mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.

„Od března do května tedy obyvatelé města starší 15 let mohli posílat návrhy projektů zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Nedílnou součástí každého návrhu byl rámcový popis a rozpočet projektu,“ přiblížil pravidla participativního rozpočtu místostarosta Pavel Bartoň (ANO 2011) s tím, že na radnici nakonec dorazilo dvacet návrhů, z nichž šest splnilo stanovené podmínky.

Jejich realizovatelnost budou nyní až do konce srpna posuzovat v součinnosti s předkladateli odborníci. Od 13. září do 31. října proběhne anketa, na základě jejíchž výsledků se rozhodne, který projekt radnice v příštím roce, nejpozději však do poloviny roku 2025 uskuteční. Samotnému hlasování bude předcházet veřejné projednání všech návrhů, které představí přímo jejich předkladatelé. Termín konání bude ještě upřesněn.

Dva ze tří vítězných projektů uplynulých ročníků participativního rozpočtu již občanům slouží. Na vnitřním ostrůvku točny nedaleko splavu na Ohradě vyrostlo hřiště s herními prvky pro osoby s těžkým postižením, tedy vítězný projekt ročníku 2020, a v semetínském arboretu zase výukový včelín, který zvítězil v ročníku 2021. Realizaci nejúspěšnějšího projektu z loňského roku, jímž je zřízení tzv. bosého chodníku rovněž v semetínském arboretu, radnice zatím připravuje. Aktuálně se nachází ve fázi zpracovávání projektové dokumentace.