Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Společnost

​Vsetín opět zavádí poplatek z pobytu

Nová obecně závazná vyhláška začne od 1. července platit ve Vsetíně. Znovu zavádí poplatek z pobytu. Činit bude 30 korun za každý započatý den pobytu.


Autor: Město Vsetín

Stejně jako v jiných městech i na Vsetíně odváděli ubytovatelé v minulosti poplatek z ubytovací kapacity. Ten ve Vsetíně od počátku roku 2020 nahradil místní poplatek z pobytu, který však byl 6. května téhož roku, v souvislosti s koronavirovou pandemií zrušen.

„Důvodem pro jeho dočasné zrušení byla, spolu s dalšími opatřeními, snaha města podpořit podnikatele v ubytovacích službách v době, kdy se z důvodu vyhlášení nouzového stavu dostávali do ekonomických problémů. Zrušení poplatku jim mělo alespoň částečně jejich nelehkou situaci ulehčit,“ uvedl starosta Jiří Čunek. Zároveň dodal, že uvedené důvody již pominuly a není tedy důvod, aby nebyl poplatek opět zaveden.

Na rozdíl od minulosti je předmět poplatku z pobytu definován šířeji než u poplatku z ubytovací kapacity, neboť se bude vztahovat na úplatné poskytnutí ubytování v zařízení k tomu určeném, ale i na ubytování v prostorách jiných, zejména v bytech, tělocvičnách či dalších prostorách zkolaudovaných pro jiné účely. Poplatek se bude vztahovat i na ubytování na louce či zahradě, pokud za něj bude majitel vybírat úplatu.

„Maximální sazba poplatku, který mohou obce stanovit, je 50 korun za osobu a den. Tuto výši zvolil například Rožnov pod Radhoštěm. Okolní města obdobné velikosti jako je Vsetín vybírají kolem třiceti korun. My jsme tedy zvolili třicet korun na osobu a započatý den,“ dodal starosta Čunek.

Ve vyhlášce, která vstoupí v platnost 1. července 2023, jsou stanovena i zákonná osvobození. Její plné znění najdete na webu www.mestovsetin.cz v sekci Právní předpisy města.