Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Vegetace na střechách školy zadrží dešťovku

Na střechách základní školy Za Alejí v Uherském Hradišti vyroste bujná vegetace.Takzvané zelené střechy mají zadržovat část dešťových vod.

Ilustrační foto
Autor: Pixabay

ZŠ Za Alejí.JPGPloché střechy ZŠ Za Alejí již vyžadují opravy delší dobu. Proto město přistupuje k jejich celkové revitalizaci. „V rámci hospodaření se srážkovými vodami bude skladba střech řešena tak, aby zadržovaly část dešťových vod. Převážná většina střech na objektech školy bude vegetační, zbytek bude pokrývat drenážní kamenivo – kačírek,“ popsala místostarostka města Marcela Čechová.

Dojde také k zateplení části obvodové stěny objektu základní školy, přiléhající ke střešní konstrukci. V objektu bude nainstalována nová vzduchotechnika včetně rozvodů. Stávající vzduchotechnické jednotky pro odvětrání sociálního zařízení či šaten budou během prací dočasně demontovány.

Výměna střech přijde město na celkem 50,5 milionu korun a bude spolufinancována z dotačního programu Státního fondu životní prostředí České republiky (SFŽP), v rámci Národního plánu obnovy, a to částkou 33,5 milionu korun. Rekonstrukce střech na ZŠ Za Alejí vypukne na přelomu července a srpna a dokončení se předpokládá za 120 kalendářních dnů. Provoz školy po dobu oprav bude nepřerušen. Během prázdnin budou provedeny práce uvnitř objektu, aby nedošlo k omezení provozu školy.

„Zelené střechy představují udržitelnou a ekologicky příznivou alternativu k tradičním střešním systémům a zapadají také do naší adaptační strategie. Využití srážkových vod považujeme za důležité. Už nějakou dobu děláme také například propustné povrchy na parkovacích místech, které umožňují vsakování srážkových vod do půdy. Propustné povrchy byly nejnověji uplatněny na několika parkovištích na sídlišti Štěpnice, v Mařaticích u hřbitova, na ulici 28. října a plánujeme je i v dalších lokalitách,“ doplnil starosta města Stanislav Blaha.

Budova ZŠ Za Alejí byla kolaudována v únoru 1977. K první větší opravě budovy došlo během let 1990–1996, kdy proběhlo statické zajištění budovy, oprava jídelny, renovace školního hřiště a výstavba plynové kotelny. Při povodních v roce 1997 byla budova částečně poškozena, zejména část s tělocvičnou, celkové povodňové škody byly vyčísleny na 4 miliony korun. Od roku 2002 do roku 2005 proběhla na budově výměna dřevěných oken za plastová, následovala regulace topného systému, renovace šaten a rekonstrukce obou atrií. Nový kabát dostala i jídelna. V letech 2019-2020 proběhla nákladem 36 milionů korun celková regenerace přilehlého školního hřiště, kde město zbudovalo moderní sportoviště pro širokou veřejnost.