Nejnovější zprávy: Cyklostezka do Kvasic je uzavřena kvůli kácení nebezpečných stromů Otrokovická radnice vyvěsí tibetskou vlajku

Společnost

V Kroměříží už mají dost divokého ukládání odpadů. U kontejnerů nalíčili fotopasti

Kroměřížská radnice přijala opatření proti nelegálnímu ukládání odpadu do veřejně přístupných kontejnerů na území města. Městská policie kromě stávajících pevných kamerových bodů využije dvě přenosné kamery a nově také fotopasti.


Autor: Město Kroměříž

„Cílem je odradit od ukládání odpadu v Kroměříži osoby, které ve městě nemají nahlášen trvalý pobyt. Naší snahou také je, aby občané Kroměříže do kontejnerů na směsný komunální odpad neukládali odpad stavební, který se odevzdává na sběrném dvoře,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Mobilní kamery i fotopasti budou průběžně přemísťovány na různá místa s kontejnery. „Fotopast pořizuje fotografie s rozlišením, které zobrazuje státní poznávací značku vozidla a také umožňuje identifikaci osoby, která nelegálně ukládá svůj odpad. Díky fotopasti se již podařilo identifikovat osobu, která do kontejnerů na směsný komunální odpad vyvážela velké množství stavebního odpadu,“ dodal ředitel městské policie Libor Kubiš. Kroměřížané produkují velké množství stavebního a demoličního odpadu. Loni ho na sběrném dvoře odevzdali asi 4200 tun, což je zhruba 150 kilogramů na občana.

Město v minulém roce doplácelo na odpadové hospodářství téměř 29 milionů korun, což na jednoho obyvatele činí doplatek více než 1000 korun. Letos bude Kroměříž doplácet asi 33 milionů Kč. Největším nákladem je skládkování, které přijde na 1000 korun za jednu tunu. Tato částka se bude zvyšovat, v roce 2024 na 1250 korun za jednu tunu. „Není tak možné tolerovat, aby do Kroměříže vozili odpad lidé z okolí. A ani to, aby stavební odpad navyšoval množství směsného komunálního odpadu, za jehož ukládání platíme velké peníze,“ doplnil Holík.

Sami Kroměřížané přitom podle studie, kterou si nechalo město zpracovat, vytvářejí v rámci Zlínského kraje nadprůměrné množství směsného komunálního odpadu. Zatímco v Kroměříži vychází jeho roční produkce v průměru na jednoho obyvatele cca 183 kilogramů, ve Zlínském kraji to je podle zdrojů společnosti EKO-KOM jen 166 kilogramů. Směsný komunální odpad je zbytkový odpad, který zůstává po vytřídění využitelných a nebezpečných složek odpadu.

Město bude podle Holíka nadále apelovat na občany, aby tříděním snižovali množství komunálního odpadu v popelnicích, a to i s ohledem na to, že v roce 2030 bude skládkování definitivně ukončeno. Radnice podle místostarosty chystá další opatření, která povedou k efektivnějším fungování systému nakládání s odpady. Rada uložila odboru služeb připravit návrh na zpoplatnění stavebního odpadu, na vybudování dalšího sběrného dvora, na snížení počtu mobilních svozů odpadu, na zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství či na zrušení odděleného sběru skla.