Nejnovější zprávy: Nešťastnice chtěla zainvestovat do kryptoměny. Přišla o milion korun Jarní potravinová sbírka Nadace AGEL zasytí potřebné ve Valašském Meziříčí

Společnost

V Karolince v pátek zahajuje 25 seniorů školní rok

Podpořit vzdělávání a rozvoj komunity se opět rozhodlo Město Karolinka. Vedení radnice obnovilo spolupráci s Univerzitou třetího věku.

Ilustrační foto
Autor: Město Karolinka

Vedení města chce podle místostarosty Oldřicha Škorňáka posílit vzdělávací aktivity ve městě. Znovu proto navázalo spolupráci s Ekonomickou fakultou a Hornicko-geologickou fakultou VŠB-Technické univerzity Ostrava.

„Máme velkou radost, že můžeme znovu zahájit činnost Univerzity třetího věku v našem městě," uvedl místostarosta Oldřich Škorňák a dodal: „Jsme přesvědčeni, že tato iniciativa přispěje k obohacení života našich občanů prostřednictvím vzdělávání."

Po náročných jednáních, která probíhala od poloviny roku 2023, bylo rozhodnuto o zahájení studia od začátku roku 2024. Již nyní se do kurzu přihlásilo 25 zájemců, přičemž maximální kapacita činí 50 účastníků.

Účastníci Univerzity třetího věku mají možnost získat vzdělání bez ohledu na věk a statut posluchače univerzity. Finanční náklady na účast ve výši 1 000 Kč za školní rok jsou částečně hrazeny Městem Karolinka, které také vítá jakékoli sponzorské dary.

Slavnostní zahájení studia se koná v pátek 16. února 2024 v 11 hodin v učebně VKC v Karolince. Program dalších semestrů zahrnuje 10 přednáškových bloků, s letním semestrem zaměřeným na právo a zimním semestrem na geovědu.

"Věřím, že naše společné úsilí přinese všem účastníkům mnoho úspěchů a radosti při studiu," dodal místostarosta Škorňák. "Jsme hrdí, že můžeme aktivně přispívat k vzdělávání a rozvoji našeho města."