Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Společnost

V Bílanech na Kroměřížsku vyroste nová alej stromů

​Kroměřížská radnice plánuje vysazení nové aleje stromů v části města Bílany. Chce tak zlepšit životního prostředí a vůbec podmínky pro život obyvatel města.


Autor: Město Kroměříž

„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vod v krajině a snižuje erozi. Zároveň podporuje vztah člověka ke krajině a má vliv na rozmanitost krajiny v blízkém okolí města,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Nová alej stromů by měla vzniknout podél polní cesty východně od Bílan. Město by chtělo na její vysázení získat dotaci od ministerstva životního prostředí z dotačního programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Aktuálně připravená výzva má za cíl podporovat výsadbu solitérních dřevin, skupin dřevin, stromořadí a podobně. Maximální výše podpory je 250 tisíc a dotace může pokrýt až 100 procent nákladů.

„V případě poskytnuté dotace by mělo být u Bílan vysazeno v průběhu letošního října 36 stromů. Pro výsadbu v travnatém pásu podél komunikace byly navrženy jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka. Po výsadbě bude probíhat po dobu pěti let následná péče zahrnující zálivku, řez stromů a další úkony,“ doplnila Simona Prečanová, vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje.