Nejnovější zprávy: Zlín dětem nabídne trochu jiný cirkus V Uherskohradišťské nemocnici se letos narodilo už 560 dětí

Byznys

​Úspěch nemocnic Zlínského kraje: z programu REACT-EU získaly více než miliardu korun

Zdravotnické organizace v regionu žádaly o peníze v souvislosti s pandemií covid a posílení kapacit ve zdravotnictví. Na své projekty získaly celkovou sumu 1,2 miliardy korun.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Podmínkou pro čerpání dotací je dokončení projektů do 31. prosince 2023. „Jsem ráda, že se našim nemocnicím a záchranné službě podařilo projekty ve velmi krátkém čase dobře připravit a uspět s nimi. Je to významná pomoc, která zlepší vybavení všech krajských nemocnic nezbytným vybavením, od nemocničních lůžek po nákladnou přístrojovou techniku. V rámci programu podpory zdravotnické záchranné služby umožní částečně financovat i výstavbu výjezdové základny v Otrokovicích,“ podotkla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Přehled podpořených projektů

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně bude realizovat hned tři projekty:

  • Modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati a.s. v návaznosti na snížení dopadu COVID-19

Cílem projektu je posílení odolnosti páteřní sítě žadatele, zejména oddělení JIP, ARO, diagnostických a intervenčních pracovišť a navýšení laboratorních kapacit a dalších oddělení s ohledem na zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a navýšení připravenosti pro snížení dopadů dalších podobných hrozeb. Pořízeno a modernizováno bude zdravotnické přístrojové vybavení a realizovány stavební úpravy na oddělení v podporovaných lékařských oborech. Dotace: 500 000 000 Kč

  • Zvýšení kvality péče o zvláště ohrožené pacienty Komplexního onkologického centra (KOC) Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Cílem projektu je posílit péči o zvláště rizikové skupiny pacientů, které jsou více než běžná populace ohroženy komplikovaným průběhem infekce COVID-19. U těchto pacientů je vysoká míra pravděpodobnosti úmrtí. Díky pořízenému přístrojovému vybavení bude posílena schopnost KOC reagovat na uvedenou krizi a zajistit rozvoj péče a její potřebný rozsah a rostoucí kvalitu pro čím dál tím větší počet onkologických pacientů. Projekt bude mít zásadní dopad na dodržení parametrů kritérií definovaných pro přístrojovou techniku a kvalitu péče v rámci KOC definovaných Českou onkologickou společností. Dotace: 150 000 000 Kč

  • Rozvoj laboratorních kapacit v Krajské nemocnici T. Bati, a.s.

Cílem projektu je v rámci reakce na krizi související s COVID-19 posílit rozsah péče poskytované KNTB prostřednictvím rozvoje svých laboratorních kapacit tak, aby mohla pomoci snížit smrtnost pandemie, co nejvíce zefektivnit léčebný proces nemocných, zkrátit dobu léčení a snížit tak riziko trvalých následků u pacientů. Díky pořízenému přístrojovému vybavení a rekonstrukci hematologického pracoviště bude posílena schopnost nemocnice reagovat na uvedenou krizi a zajistit rozvoj péče a její potřebný rozsah. Dotace: 60 000 000 Kč

Uherskohradišťská nemocnice bude realizovat projekt Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti v Uherskohradišťské nemocnici a. s. s ohledem na potenciální hrozby. V jeho rámci nakoupí zdravotnickou techniku – plicní ventilátory, monitory životních funkcí, defibrilátory, lůžka pro intenzivní péči, operační stůl pro gynekologii, laser pro litotripsi, mamograf, RT PCR cycler, RTG C-rameno, mobilní RTG, RTG skiagraf, SPECT/CT. Dotace: 115 637 569 Kč

Vsetínská nemocnice získala dotaci na projekt Rozvoj a zvýšení odolnosti Vsetínské nemocnice, a.s.. Největší akcí bude pořízení magnetické rezonance včetně dalšího potřebného vybavení pro toto pracoviště; dále doplnění a obnova vybavení ARO, jednotek intenzivní péče, centrální sterilizace, operačních sálů a laboratoří. Jednou z priorit v rámci projektu je také doplnění potřebného vybavení COVID jednotek (onitoring, ventilátory, HFNO). Část financí půjde také na gynekologicko-porodnické oddělení. Dotace: 136 376 818 Kč

Kroměřížská nemocnice díky projektu Modernizace přístrojového vybavení Kroměřížské nemocnice a.s. bude dále rozvíjet pracoviště zejména urgentního příjmu, pracovišť JIP, ARO, operačních sálů a diagnostických pracovišť. Půjde o postupnou obnovu přístrojového vybavení, kdy budou pořízeny především monitory vitálních funkcí na pracoviště anesteziologicko-resuscitačního oddělení a jednotek intenzivní péče. Dále budou například obnoveny laparoskopické věže, anesteziologické přístroje, operační stoly s příslušenstvím na ORL a TRN zákrokových sálech, ventilátory UPV, polohovací nemocniční lůžka, transportní vozíky, myčky podložních mís. Pořízeny budou také RTG přístroje či ultrazvukové přístroje. Obnoví se také monitory životních funkcí. Dotace: 138 226 471 Kč

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje získala ve výzvě - Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů dotaci 90 % na vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích. Poskytnuté prostředky činí 85 500 000 Kč z celkových nákladů 139 251 000 Kč. Realizace stavby bude zahájena v lednu 2022. Dotace: 85 500 000 Kč