Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Společnost

Uherské Hradiště třídí nejhůř bioodpad

Co nepatří do komunálního odpadu, ukázalo město a společnost EKO-KOM 17. května přímo na Masarykově náměstí při rozboru směsného komunálního odpadu.


Autor: Město Uherské Hradiště

Během akce byl na náměstí vysypán obsah popelářského vozidla, odborná firma odpad přebrala a ukázala, co všechno lidé vyhazují do komunálního odpadu zbytečně a co by se dalo ještě dále vytřídit. Při této příležitosti proběhla také fotodokumentace a byl natáčen propagační spot na podporu zefektivnění třídění odpadu v Uherském Hradišti.

Cílem třídění je hlavně snižování množství skládkovaného odpadu a znovuvyužití vyhozených odpadů. Výsledky rozboru ukázaly, že z vysypané směsi mohlo být 56 procent odpadu dále vytříděno. "Největší rezervy máme v třídění bioodpadu, který tvořil téměř 22 procent z referenčního vzorku. Druhou největší položkou, která mohla být vytříděna, byly plasty zastoupené přibližně 11 procenty. Třetí pak byl papír a lepenka s téměř 10 procenty k vytřídění," komentoval výsledky místostarosta Čestmír Bouda, rezortně zodpovědný za odpadové hospodářství.

Kromě klasického odpadu se však na náměstí objevily také staré matrace či zbytky nábytku, které nepatří do komunálního odpadu. Takový odpad mohou občané Uherského Hradiště je mohou zdarma odevzdat do některého ze sběrných dvorů ve městě.

20230517_092648.jpg

Město Uherské Hradiště je v třídění odpadu ve Zlínském kraji na špici mezi obcemi nad 5 000 obyvatel od roku 2017. Vloni se dokonce za nejlepší systém sběru a třídění odpadů v celé České republice stalo Uherské Hradiště vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici.

Občané mohou třídit vše, co třídit lze. Ve všech ohrádkách je k dispozici klasická sada modrých, žlutých, zelených a hnědých popelnic. Dále jsou ve městě šedé kontejnery na kovy, bílé na oblečení, tmavě zelené 240 l nádoby na použité oleje a červené na elektro. Navyšuje se počet kontejnerů na tříděný odpad, doplněný o pytlový svoz papíru a plastu. Dvakrát ročně jsou organizovány hned v několika částech města jednorázové sběry odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Město neustále pracuje i na osvětě a propagaci tříděného sběru odpadu.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je už od roku 2009 ve výši 500 korun na osobu a rok. Osoby mladší 18 let a starší 70 let jsou od poplatku osvobozeny, polovinu platí studující mimo Uherské Hradiště. Splatnost poplatku je do konce měsíce května.

"Podmínky pro separovaný sběr odpadu město postupně rozvíjí a vylepšuje. Tento měsíc jsme přistavili nové nádoby na kov do Štěpnic k domovu pro seniory, na ulici Slovácká, do Jarošova na sídliště Markov u Kotelny, na ulici Jižní v Mařaticích a také na sídliště Východ - do ulice Lomená u plynové kotelny," přibližuje starosta města Stanislav Blaha. Do nádob na kov, které mají šedou barvu, patří veškerý kovový odpad, který projde otvorem šedé nádoby, kovové obaly od tekutin, kovové nádoby, spojovací materiál i drobné kovové výrobky. Pokud však občané ve svém blízkém okolí nádoby na kov nenajdou, mohou plechovky, stejně jako kartony od nápojů, vyhodit do plastů, ze kterých budou následně vytřízeny na třídící lince.

Ve městě probíhají také opravy kontejnerových stání. Na ulici 1. máje byla rozšířena ohrádka z tahokovu na další nádoby k třídění odpadu. Dále byly opraveny ohrádky na ulici 28. října, Kosecká, Boženy Němcové a Lomená. Na ulici Rostislavova vzniklo nové kontejnerové stání, které bude v červnu ohrazeno novou ohrádku z recyklovaného textilního a plastového materiálu. V druhém pololetí město chystá opravy dalších kontejnerových stání ve Véskách, v Míkovicích a v Jarošově.