Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Společnost

​Restaurační loď Bárka zmizí z Kudlovské přehrady, město chystá odbahnění

Statutární město Zlín pokročilo v přípravách na vyčištění takzvané Kudlovské přehrady. Dlouhodobému záměru bránila až dosud restaurační loď Bárka, kterou zde v roce 2004 ukotvil soukromý podnikatel.


Autor: Město Zlín

V následujících měsících se ale situace změní. Radnice po odkoupení plavidla za 2,5 milionu korun, což je částka odpovídající znaleckému posudku, přichází s konkrétním plánem na odbahnění přehrady, které si vyžádají náklady za přibližně 22 milionů korun.

Současný majitel předá loď nejpozději do 31. ledna 2024. Přibližně v polovině stejného roku se plavidlo z přehrady odstraní, v podzimních měsících by mělo následovat vypuštění nádrže a příprava na samotné vyčištění v letech 2025-26. Způsob, jakým se loď vyzvedne, je dosud v řešení.

Snaha o vyčištění přehrady trvá už od roku 2005, kdy se pod hladinou uskutečnil orientační potápěčský průzkum. O rok později zde majitel přehrady, kterým je státní podnik Povodní Moravy, provedl měření výšky sedimentů a město Zlín zahájilo přípravy na jejich odtěžení. „Již v roce 2004 však byla na hladinu umístěna restaurační loď, která tyto snahy zbrzdila a nakonec zcela znemožnila. Důvodem je, že nádrž nebylo možné bez finančně náročné stabilizace lodi vypustit. Ani odbahnění pomocí plovoucího bagru a sacího potrubí by se neobešlo bez nutnosti řešit, a to i do budoucna, stabilitu lodi. Její zabezpečení by si vyžádalo přibližně tři miliony korun. Proto je dobrou zprávou, že majitelka se ji letos rozhodla městu prodat a to ji následně odstraní,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Přesný termín pro začátek čištění zatím nelze stanovit. Předcházet mu bude jednání s Povodím Moravy, neboť kromě odtěžení sedimentů a vybudování sedimentační jímky pro zachycení a snazší odstranění dalších, v budoucnu splavených nánosů, bude třeba opravit i bezpečnostní přepad z nádrže a vypouštěcí ventil u dna. „Toto technické zařízení je v majetku Povodí Moravy a je potřeba termín jeho opravy sladit s termínem odbahnění nádrže,“ vysvětlil primátor Korec.

Vlastní realizace projektu nebude jednoduchá. Vyžádá si odstranění náletových dřevin z vodní plochy, vybudování sjezdu k nádrži pro těžkou techniku, postupné vypuštění nádrže, vybudování provizorního koryta Kudlovského potoka přes plochu nádrže, částečné vymrznutí sedimentů, postupnou těžbu a odvoz sedimentů včetně průběžného pyrotechnického průzkumu, opravu bezpečnostního přepadu, vybudování sedimentační jímky a úpravy břehů s úkryty pro vodní živočichy. Až teprve poté se bude nádrž znovu postupně napouštět.

Předpokládá se, že práce by mohly začít v říjnu 2025 a skončit na závěr roku 2026. V další etapě by pak následovala úprava okolí nádrže se vzrostlou zelení.