Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Společnost

Rekonstrukce střechy zámku Lešná se stala Stavbou roku Zlínského kraje

Stavitelé a investoři, kteří přihlásili své stavby do jubilejního 20. ročníku soutěže „Stavba roku Zlínského kraje 2021“, se 16. června v prostorách holešovského zámku dozvěděli výsledky.


Autor: Krajský úřad Zlín

Cílem akce, která se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše, je zviditelnit kvalitní projekty ve stavebnictví a představit je odborné i laické veřejnosti. Pořadatelem je Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Soutěží se v sedmi kategoriích: od rodinných domů, přes stavby občanské vybavenosti až po objekty průmyslové a dopravní infrastruktury.

V odborné porotě, která posuzovala 47 přihlášených staveb, figurovali kromě investorů a architektů také zástupci vedení Zlínského kraje: hejtman Radim Holiš, radní pro investice Zbyněk Fojtíček a architekt Jakub Zach, který je předsedou Výboru pro dopravu krajského zastupitelstva.

Nejvyšším ocenění, které může být přiděleno, je Cena GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Ta nebývá vyhlašována automaticky každý rok, ale jen v mimořádných případech. A stalo se tak. Porota ji přisoudila týmu, který v roce 2021 provedl rekonstrukci a modernizaci Academia centra Zlín. Architektonickou studii zpracovala prof. Eva Jiřičná.

Vysoké prestiži se těší rovněž Cena hejtmana Zlínského kraje. Radim Holiš ji udělil stavařům, kteří se zasloužili o opravu střechy zámku Lešná u Zlína. Byla realizována od prosince 2018 do září 2021.

„Zámek Lešná je unikátní nejen svým umístěním v areálu ZOO, ale i tím, že jde o jedno z nejmladších šlechtických sídel u nás. Samotná střecha zámku je velmi členitá a přístup ke všem místům jako jsou úžlabí či věžičky vyžadoval obrovské stavařské umění a úsilí. Klobouk dolů před výsledkem a všemi machry, kteří se o rekonstrukci zasloužili! Je to pečlivá a mistrovská práce, která teď zdobí zámek v nejkrásnější zoologické zahradě, jakou znám,“ vyjádřil se hejtman Radim Holiš, který je sám původní profesí stavební projektant.

Hlavní cenu mezi „Stavbami občanské vybavenosti“ získala investice, na níž se významně podílel Zlínský kraj - Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích. V „Domech pro bydlení“ vyhrála Rezidence Bartoška Zlín, mezi „Rodinnými domy“ si prvenství vydobyl Rodinný dům v Janové. U „Průmyslových a zemědělských staveb“ dostala hlavní cenu Nová hala FLATBED v Jablůnce. Mezi „Dopravními, inženýrskými a ekologickými stavbami“ exceloval Jihovýchodní obchvat Otrokovic na D55. V kategorii „Realizace rozvojových projektů měst a obcí“ bylo nejlíp hodnoceno Městské koupaliště Bojkovice. U „Staveb realizovaných mimo území kraje“ se nejlíp umístila „Oprava zámku ve Vranově nad Dyjí“. Svou cenu udělil rovněž Syndikát novinářů, a sice Mateřské školce v areálu KNTB Zlín, a také ministr průmyslu a obchodu ČR, který ji předal Vývojovému inovačnímu centru modularity ve Vizovicích.

Soutěž potvrdila, že stavební firmy ze Zlínského kraje úspěšně působí i za hranicemi regionu, protože 13 objektů z téměř padesátky celkově přihlášených se nachází v jiných částech republiky.

Během slavnostního večera byli oceněni žáci stavebních řemeslných oborů, kteří úspěšně reprezentovali Zlínský kraj v odborných soutěžích. Byli to: Jiří Daněk, Tomáš Drábek, Adam Borovička a František Psota, klempíři a tesaři ze Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, a dále Michal Kadlčák a Adam Řihák, učni oboru Instalatér ze Střední průmyslové školy Otrokovice. Všichni tito borci vyhráli první místa v moravském či krajském kole odborných dovedností.

Vyznamenání za studentské práce si odnesli také Jakub Kolařík, Vojtěch Šindler a Jakub Jakšík – všichni ze Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí.