Nejnovější zprávy: "Tohle dělal ne tesař, ale Mistr tesař," říká o práci starých mistrů Martin Šrámek Strážníci vyvedli z koupaliště Bajda neukázněné návštěvníky

Společnost

Policisté učí pracovníky kroměřížské nemocnice sebeobranu

Kroměřížská nemocnice spolupracuje s policií, učí zaměstnance chránit se před nebezpečím.


Autor: Kroměřížská nemocnice

Důležitou spolupráci navázala Kroměřížská nemocnice a.s. s Policií České republiky v rámci ochrany zaměstnanců. V průběhu listopadu se uskutečnily první workshopy mající za cíl personálu ukázat a vštípit základní techniky, kterými bude schopen odvrátit případné přímé ohrožení vlastního zdraví a života.

Setkání pod vedením policistů z Odboru služební přípravy Policie České republiky – Krajského ředitelství policie Zlínského kraje přineslo zaměstnancům možnost vyzkoušet si, jak by bylo vhodné reagovat v nastalé krizové situaci. Tou je typicky napadení ošetřovaným agresivním pacientem, nejčastěji pod vlivem alkoholu či drog.

„Jsme za tuto možnost spolupráce opravdu velmi rádi a naši zaměstnanci, kteří už workshop absolvovali, si ji velmi chválí. Díky policistům si mohou ukázat a především vyzkoušet konkrétní kroky vlastní obrany, které kopírují realitu, a to je pro ně nejdůležitější. Zkušenosti policie jsou pro nás zárukou kvality a jsme proto rádi, že nám svůj čas věnují,“ uvedla předsedkyně představenstva Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

Další workshopy zaměřené na takzvanou ochranu měkkých cílů budou vzhledem k velkému zájmu pokračovat ve spolupráci s policisty také v příštím roce.

„I pro nás je to nová zkušenost a věříme, že bude prospěšná pro obě strany. Neuděláme z lidí bojovníky za jedno setkání, ale můžeme jim alespoň poskytnout základní podporu, která jim pomůže situaci vyhodnotit a rozpoznat, kdy nemá cenu riskovat vlastní život,“ doplnili policejní instruktoři, kteří workshopy v nemocnici připravili.