Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Podnikatelé ve Zlíně dostanou kvůli epidemii úlevy na nájmech

​Rada města Zlína rozhodla o dalším snížení nájemného městských nebytových prostor. Úlevu v platbách, kterou město poskytlo podnikatelům a dalším subjektům postiženým covidovými opatřeními v posledním čtvrtletí roku 2020, mohou nájemci využít i letos.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

„S ohledem na pokračující epidemii a její dopady v podnikatelské sféře jsme rozhodli o další pomoc podnikatelům. Nájemcům městských nebytových prostor nabízíme možnost snížení nájemného, o které mohou požádat zpětně za měsíc leden, únor a březen. Podmínku je, aby nájemce k datu podání žádosti o snížení nájmu měl uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Zlínu za dané období roku 2021,“ uvedl Jiří Korec, primátor města Zlína.

Snížení nájemného bude jednotlivým žadatelům poskytnuto na základě žádosti podané nejpozději do 31. května 2021. Celková výše snížení, tedy za uvedené tři měsíce, však musí převýšit alespoň 2 000 Kč. Nižší slevy poskytnuty nebudou.

Nájemné bude sníženo:

- restauracím, které mají omezen provoz na tzv. výdejní okénko, o 30 %,

- cestovním kancelářím o 30 %,

- spolkům, které nemohou vykonávat svoji činnost a nejsou příjemci dotací z rozpočtu statutárního města Zlína, o 100 %,

- nájemcům, jejichž provozovny byly v důsledku vládních opatření uzavřeny, o 50 %.

Nájemné bude snižováno stejným způsobem jako dosud. Žádost nemá předepsaný formulář, stačí běžný dopis, může být zaslán do datové schránky města nebo na e-mail najem@zlin.eu.