Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Společnost

Pedagog z Valašských Klobouk Jiří Ročák získal krajské ocenění za celoživotní osvětovou práci v oblasti kultury a sportu

Valašskokloboucký výtvarník a středoškolský pedagog Jiří Ročák obdržel čestné uznání Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2020. Jeho jméno je spojeno s výtvarným spolkem Vincúch, se spolkem Valašské kumštování, s Výtvarným spolkem G a také s oddílem kopané TJ Spartak Valašské Klobouky.


Autor: Město Valašské Klobouky

Ocenění převzal Jiří Ročák na půdě Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, která vyzdvihla jeho dlouholetou práci pro rozvoj kultury a lidových tradic ve Valašských Kloboukách. Ocenila také jeho činnost v řadě neziskových organizací a podíl na pořádání významných výtvarných, řemeslných a dalších společenských aktivit. Do ankety jej nominovala rada města.

„Jméno Jiřího Ročáka je spojené s Výtvarným spolkem Vincúch, se spolkem Valašské kumštování, s Výtvarným spolkem G a také s oddílem kopané TJ Spartak Valašské Klobouky. Za jeho dlouholetým působením v neziskovém sektoru jsou vidět mimořádné výsledky v podobě celé řady výstav výtvarného umění, společných projektů s umělci z jiných regionů i ze zahraničí, kulturních akcí propagujících místní řezbáře, malíře či sochaře a dalších událostí a počinů. Jménem vedení města Valašské Klobouky bych Jiřímu Ročákovi k tomuto krajskému uznání rád pogratuloval a popřál mu do dalších všestranných aktivit mnoho energie a inspirace,“ uvedl Karel Ptáček, místostarosta města.

Jiří Ročák působí jako středoškolský učitel na Gymnáziu Valašské Klobouky, kde vyučuje český jazyk, výtvarnou výchovu, dějiny umění a počítačovou grafiku. Ve své výtvarné tvorbě se věnuje grafickému designu, malbě, kresbě a velkoformátové voskové batice. Vede také školní Galerii G a rovněž galerii Vincúch. Uspořádal patnáct samostatných výstav a účastnil se mnoha výstav skupinových, regionálních, celostátních a mezinárodních.

Na poli umění navázal a udržuje partnerství s výtvarnými skupinami z Děčína a švédského Höganäs. Stojí nejen za multižánrovým festivalem podporujícím místní tradici výtvarného kumštu, ale také za nespočtem výstav, uměleckých setkání, kurzů krajinomalby pro studenty a dalších akcí a projektů, které obohacují kulturní život ve Valašských Kloboukách již 30 let.