Nejnovější zprávy: Nešťastnice chtěla zainvestovat do kryptoměny. Přišla o milion korun Jarní potravinová sbírka Nadace AGEL zasytí potřebné ve Valašském Meziříčí

Společnost

Nové dotace kraje podpoří zemědělce, vinaře a výrobce regionálních potravin

Kraj z nového dotačního programu podpoří zemědělce, potravináře a vinaře. Částkou pět milionů korun podpoří udržitelný rozvoj zemědělství, tradiční potravinářské výroby v kraji, popularizaci práce v zemědělství či využití typických regionálních produktů pro zvýšení návštěvnosti Zlínského kraje.


Autor: Zlínský kraj

S dotačním programem na podporu regionálních zemědělců, potravinářů a vinařů přichází nově Zlínský kraj. "Chceme tím přispět k uchování a hlavně dalšímu rozvoji regionálního zemědělství a potravinářské výroby ve Zlínském kraji, ke zvýšení naší potravinové soběstačnosti a k rozvoji malých zemědělských a potravinářských firem nabízejících zdravé, kvalitní i cenově dostupné potraviny. Rádi bychom napomohli i ke zvýšení atraktivity Zlínského kraje pro návštěvníky odjinud tím, že podpoříme propojení zemědělství, výroby místních produktů a typických regionálních symbolů,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová, zodpovědná za oblast zemědělství.

Z programu kraj podpoří například vzdělávací a informační akce spojené s ukázkami zemědělské prvovýroby, které pomohou ke zvýšení povědomí o výrobě regionálních produktů, nebo propagaci zemědělského hospodaření a potravinářské výroby například formou neperiodických publikací, výukových materiálů či videospotů. Podporováno bude i vytvoření systému využití regionálních potravin pro zásobování škol, zdravotnických a sociálních zařízení i dalších gastronomických provozů. Kraj finančně přispěje i na propagaci práce v zemědělství a potravinářské výroby na školách.

Dotaci bude možné získat v rozmezí od 50 tisíc do 250 tisíc korun. Zažádat si o ni budou moci právnické a fyzické osoby podnikající v zemědělství, vinařství a potravinářství, které zaměstnávají méně než 250 lidí. Dále pak komory, zájmová sdružení právnických osob, obce, jejich příspěvkové organizace a svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a školy a školská zařízení.

Žádost o poskytnutí dotace bude kraj přijímat od 25. března do 19. dubna 2024, 12:00 hodin. Více informací na: https://zlinskykraj.cz/dotace/rp27-24-podpora-regionalni-zemedelske-potravinarske-a-vinarske-produkce