Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

​Nepřetržitý monitoring Bečvy bude pokračovat

Ministerstvo životního prostředí rozhodlo podpořit další provoz monitorovací stanice na řece Bečvě. Ta bude nepřetržitě měřit kvalitu vody v řece minimálně do konce letošního roku s tím, že už nyní se hledají zdroje financování jejího dalšího provozu.


Autor: Město Valašské Meziříčí

Od června 2022 dohlíží na řeku Bečvu speciální monitorovací stanice, kterou provozuje výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (dále VÚV TGM). „Z výsledků měření je patrné, že za rok provozu nedošlo ke zhoršení kvality vody v Bečvě a perloočkám, které jsou součástí stanice, se daří. Je to skvělá zpráva, která ukazuje také na preventivní význam monitoringu. Jedná se totiž o jakýsi zdvižený prst pro všechny případné znečišťovatele,“ je přesvědčen starosta Robert Stržínek.

Zástupci VÚV TGM se v uplynulých dnech obrátili na vedení valašskomeziříčské radnice s prosbou o spolufinancování dalšího provozu monitorovací stanice. „Původně se totiž počítalo pouze s ročním provozem. Vzhledem k tomu, že náklady činí bezmála milion korun ročně, oslovili jsme také Zlínský kraj, Povodí Moravy a zástupce Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm a Hranic na Moravě. Na společném jednání jsme se shodli na tom, že není možné, aby provoz hradily pouze samosprávy. Dopisem jsme proto oslovili Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy se žádostí o řešení vzniklé situace,“ vysvětluje Robert Stržínek.

Ministr životního prostředí Petr Hladík nyní rozhodl o uvolnění finančních prostředků na provoz monitorovací stanice z rozpočtu ministerstva až do konce letošního roku. „Je to výborná zpráva pro Bečvu a nás všechny, kteří kolem ní žijeme. S ministrem životního prostředí jsem ve spojení a budeme jednat také o možnostech zajištění nepřetržitého monitoringu kvality vody v řece i pro rok 2024,“ dodává starosta Stržínek.

Monitorovací stanice na řece Bečvě funguje nepřetržitě od června 2022. V případě změny v chování sledovaných mikroorganismů (perlooček) je schopna okamžitě odebrat vzorky vody a předat informaci přímo do mobilních telefonů pověřených osob.