Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Byznys

Největší podniky na Slovácku představily svou vizi rozvoje regionu do roku 2047

Největší zaměstnavatelé Uherskohradišťska a Uherskobrodska chtějí zastavit odcházení obyvatel a vybudovat prosperující a atraktivní REGION 2047 založený na úzkém propojení vzdělávání, výzkumu a výroby. Chystá se výstavba kampusu.


Autor: Město Uherské Hradiště

Datum 1. září 2023 bylo symbolicky stanoveno pro představení a podpis memoranda o spolupráci aktéry projektu REGION 2047, jehož těžištěm je především rozvoj středoškolského vzdělávání, chápaného jako start k úspěšnému profesnímu a potažmo i životnímu zakotvení mladých lidí. Projekt však výhledově cílí na všechny aspekty života.

Za iniciativou REGION 2047 stojí významné firmy, které představují klíčové ekonomické hráče na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku, jsou důležitými zaměstnavateli a ve svých oborech drží vysoký znalostní potenciál, což je řadí ke světové špičce. Jsou jimi společnosti: 5M s.r.o.; ALTECH, spol s r.o.; BD SENSORS, s.r.o.; COLORLAK, a.s.; Česká zbrojovka a.s.; KOVOKON Popovice, s.r.o.; MESIT holding, a.s.; Aircraft Industries, a.s. (LET KUNOVICE); Ray Service, a.s.; Slovácké strojírny, a.s. a také RUDOLF JELÍNEK a.s.

„Naše iniciativa se určitou dobu formovala, respektive vznikla v roce 2022. Už tehdy jsme si řekli, že chceme regionu vrátit, co nám dal. Tady jsme mohli žít a vybudovat úspěšné podniky, teď jsme připraveni poskytnout své zkušenosti a udělat něco pro další generace. A protože pracujeme s rozvojovou vizí pro budoucích 25 let, vznikl název REGION 2047,“ vysvětlil Petr Gabriel ze společnosti Ray Service.

„Už několik let spolupracujeme s firmami v okolí, abychom dosáhli synergických efektů. Všichni ale narážíme na fatální problém nedostatku zaměstnanců. To chceme změnit a vycházíme z toho, že základem prosperující firmy je spokojený člověk, který má v dosahu vše, co potřebuje ke spokojenému životu,“ přiblížil jeden z konkrétních motivů Antonín Machala ze společnosti ALTECH.

Zakladatelé iniciativy REGION 2047 se shodují, že na malém území Uherskohradišťska a Uherskobrodska je koncentrována velká kumulace silných podniků se specifickým know-how, ovšem ty se navzájem přetahují o pracovní sílu. Vyvstává tak akutní potřeba začít kooperovat, hledat talenty mezi mladými lidmi, udržet si je a dát jim důvod i podmínky trávit zde volný čas podle svých představ, zakládat rodiny, trvale se zabydlet v této části Moravy.

„Za stěžejní oblast, na niž je potřeba okamžitě zacílit pozornost, považujeme středoškolské vzdělávání úzce propojené s výzkumem a výrobou. Proto připravujeme projekt regionálního kampusu – tak, aby jeho výstavba mohla začít v roce 2028,“ informoval Karel Mareček ze společnosti BD SENSORS.

K projektu se staví vstřícně také zástupci zainteresovaných měst: Uherského Brodu, Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha iniciativu REGION 2047 okomentoval slovy: „Při setkáních se zástupci podniků a firem slýchám, že kromě dopravní dostupnosti je největším problémem našeho regionu kvalifikovaná pracovní síla. Její výchova a udržení je pro dlouhodobý úspěch jakékoliv organizace naprosto klíčovou záležitostí, proto projekt REGION 2047 vnímám jako velmi smysluplný. Věřím, že i město Uherské Hradiště bude do budoucna dobrým partnerem, který napomůže vzniku sofistikovaných regionálních kampusů a podpoří spolupráci mezi podniky na Uherskohradišťsku. Jsem pevně přesvědčen o tom, že společnými silami můžeme otočit trend odlivu pracovní síly a vytvořit pro mladé lidi v našem regionu pracovně lákavé a zajímavé prostředí.“