Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Kultura

Ministerstvo kultury připravilo dotaci na opravy kulturních památek v Kroměříži

Přes 600 tisíc korun rozdělí letos ministerstvo kultury v Kroměříži na opravy nermovitých kulurních památek v tomto městě. Dotace přispívá na obnovu památek mimo městskou památkovou rezervaci.


Autor: Město Kroměříž

Vlastníci nemovitých kulturních památek, které se nacházejí v Kroměříži mimo městskou památkovou rezervaci a také v dalších obcích a městech spadajících pod Kroměříž jakožto obec s rozšířenou působností mohou žádat o dotaci na opravu či na restaurátorské práce na památce z programu ministerstva kultury Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

„Pro letošní rok ministerstvo kultury nemovité kulturní památky v obci s rozšířenou působností Kroměříž počítá s rozdělením částky 662 tisíc korun,“ uvedla Blanka Šimůnková, zastupitelka Kroměříže a předsedkyně Komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností.

Podrobné informace o dotačním programu jsou na internetových stránkách města Kroměříže v části věnované prezentaci Komise státní památkové péče obce s rozšířenou působností. Na stejném místě zájemci o obnovu památek najdou také přehled restaurátorů, na které se mohou se svými záměry obracet.

„Příprava obnovy kulturní památky je časově náročný proces, který obvykle znamená zpracování projektové dokumentace nebo restaurátorského záměru. Je vhodné záměry obnovy kulturních památek konzultovat již ve fázi přípravy dokumentace s odbornou organizací Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Kroměříži,“ upozornila Alena Staňová z oddělení státní památkové péče kroměřížské radnice.

Majitelé památek, které se nacházejí v městské památkové rezervaci, tedy v historickém centru Kroměříže a jeho blízkém okolí, mohou čerpat prostředky na obnovu památek z jiného dotačního programu ministerstva kultury, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město Kroměříž čerpá peníze z tohoto programu zhruba 20 let a na opravu památek v městské památkové rezervaci tak získalo již téměř 50 milionů korun.