Nejnovější zprávy: Nešťastnice chtěla zainvestovat do kryptoměny. Přišla o milion korun Jarní potravinová sbírka Nadace AGEL zasytí potřebné ve Valašském Meziříčí

Společnost

​Město Zlín zásadně navýšilo finanční podporu sportu

Statutární město Zlín pokračuje v intenzivní podpoře sportu. Uvolněné finance jsou letos rekordní a cílí na všechny věkové kategorie. Novinkou je podpora aktivních seniorů formou speciální dotace pro spolky.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Zastupitelé města na svém posledním zasedání rozhodli, že Fond mládeže a tělovýchovy bude letos hospodařit s částkou 55 592 827 korun.

„Pro letošní rok jsme zásadně navýšili finanční podporu sportu na 60 milionů korun a dalšími více než 20 miliony podporujeme profesionální kluby. Zároveň jsme, rovněž od letoška, upravili dotace na sportovní činnost spolků. Tato podpora je nově sjednocena do jednoho dotačního titulu, takže všichni mají stejné podmínky,“ uvedl primátor Jiří Korec.

Dalším významným krokem, který se podařilo uskutečnit, je loňský vznik Dohody o koncepci rozvoje sportu ve Zlíně. Statutární město Zlín, spolek Sportovní kluby Zlín a městská společnost STEZA Zlín uzavřely smluvní dohodu, v níž se zavazují k převedení sportovišť SK Zlín do vlastnictví města Zlína, které do nich v budoucích letech zainvestuje 20 milionů korun.

„Sportovní kluby Zlín nejsou kvůli zvýšení provozních nákladů a snížení dotačních příjmů už nadále schopny dlouhodobě a efektivně spravovat sportoviště a financovat jejich rozvoj,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec.

Náměstkyně primátora pro oblast sportu Jana Bazelová doplnila, že profesionální i amatérský sport se významnou měrou podílí na budování dobrého jména statutárního města. „Výsledky profesionálních sportovců a týmů mají vliv na obyvatele, kteří v hojném počtu navštěvují městská sportoviště. Že je sport důležitou součástí volnočasového vyžití zlínských obyvatel, to se nedávno potvrdilo také v rámci veřejného průzkumu,“ uvedla Jana Bazelová.