Nejnovější zprávy: "Tohle dělal ne tesař, ale Mistr tesař," říká o práci starých mistrů Martin Šrámek Strážníci vyvedli z koupaliště Bajda neukázněné návštěvníky

Společnost

Město Karolinka řeší havarijní stav vodovodu

Nedostatečná údržba a nekoncepční obnova v minulých letech dostala stav vodovodního řadu v Karolince do kritické fáze. Opakující se havárie a významné ztráty vody rozhodly o jedné znejvětších investičních akcí, která město vnadcházejícím období čeká.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

"Musíme čelit realitě, že technický stav našeho vodovodního systému není v dobré kondici," říká radní Vlastimil Rapant. "I když jsme možná nepociťovali nedostatky díky našim bohatým prameništím, podfinancovaná údržba a modernizace v posledních letech nás dohnala k nutnosti jednat."

Zároveň zdůrazňuje naléhavost situace a vysvětlujenutnost výměny starých čerpadel na vodárně, která je naplánována na letošní rok. "Stará čerpadla pocházející z roku 1956 již dosluhují svůj účel. Je nezbytné zajistit modernější a efektivnější technologie, které budou zaručovat spolehlivé dodávky vody pro naše občany," dodává.

Navzdory nedobrému a podfinancovanému hospodaření se systémem vodovodního řadu v minulých letech ale ujišťuje o stabilní kvalitě vody ve městě. "Naše aktuální rozbory vod potvrzují, že disponujeme nadprůměrně kvalitní a čistou vodou," upozorňuje. "Je to pro nás priorita, abychom obyvatelům poskytovali pouze tu nejkvalitnější vodu."

Město Karolinka a Městský BP Karolinka p.o. aktuálně spolupracují s externí odbornou firmou na zmapování stavu vodovodu a plánují systematický postup k zajištění stabilního a kvalitního zásobování pitnou vodou pro občany.