Nejnovější zprávy: Začala rekonstrukce Čiperovy vily, vznikne zde kulturní a kreativní centrum ​Památník rodáka z Hrachovce kardinála Bauera září novotou

Společnost

Luhačovice hlásí průlom v rehabilitacích. Využívají virtuální realitu

Po několikaměsíčním testování zařadily lázně v hotelu Miramare v Luhačovicích unikátní rehabilitaci pomocí virtuální treality mezi standardní léčebné procedury. Novinka je součást ílázeňské terapie pro pacienty s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému.


Autor: Lázeňský hotel Miramare

Cvičení ve virtuálním prostředí otevírá lázeňským pacientům nové možnosti. Může výrazným způsobem pomoci při léčbě mnoha diagnóz, jako jsou například poúrazové a pooperační stavy končetin, degenerativní onemocnění pohybového aparátu, funkční poruchy hybnosti, hemiparézy po cévní mozkové příhodě, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna, onkologická onemocnění nebo třeba Alzheimerova či Parkinsonova choroba.

Virtuální realita je velmi slibná i při rehabilitaci vozíčkářů. Trénink ve virtuální realitě totiž prokazatelně snižuje spastické bolesti a zlepšuje psychický stav pacientů. Virtuální realita totiž dokáže v podstatě oklamat mozek tak, aby zvýšil množství signálů vysílaných do končetin, a podpořil tak obnovu ztracených funkcí pomocí neuroplastických změn.

Umělé virtuální prostředí vytvořené pomocí počítačové grafiky je iluzí reálného světa, ve které je pacient schopen interagovat, a přitom svými smysly vnímá virtuální svět jako reálný. Využívá se při tom zrcadlových neuronů, kdy se mozek při sledování simulovaného pohybu ve virtuální realitě zapojuje úplně stejně, jako kdyby člověk pohyb sám prováděl.

Pacienti pak dělají obrovské pokroky, například jim zesílí svaly. Handicapovanému člověku, který se učí znovu chodit, se tak otevírá nová naděje. Pomáhá například aktivovat svalstvo a tím recipročně ulevovat od spastických bolestí.

„Virtuální realita je atraktivní inovací při řešení mnoha oblastí rehabilitační péče a její využití v našich lázeňských hotelech nám od začátku dávalo smysl. Protože chceme poskytovat péči na té nejvyšší úrovni,“ uvedl vedoucí rehabilitační péče a rozvoje léčebných metod v lázeňském řetězci Royal Spa Aleš Příhoda.

„Zavedení terapie pomocí virtuální reality přináší nejen rozšíření nabídky služeb a zkvalitnění rehabilitační péče pro naše klienty, ale i jistou míru zpestření každodenní práce pro naše zdravotníky. Moderní technologie nabízí mnoho nových možností interakce mezi klientem a terapeutem, ale i velmi podstatnou zpětnou vazbu z terapie, která je díky těmto technologiím zaznamenávána, analyzována a vyhodnocována,“ dodal Příhoda.

Při virtuální rehabilitaci má pacient nasazené speciální brýle, které ho přenesou do virtuálního světa, kde provádí různé motorické úkony. Díky možnosti streamu pacientova obrazu do tabletu může fyzioterapeut efektivně kontrolovat, asistovat a usměrňovat pacienta během terapie.

Každá z více než 30 aplikací, které je možné střídat podle individuálních potřeb pacientů, je naprogramována tak, aby pacient okamžitě věděl, co má dělat. Napojení na centrální systém zdravotníkům umožňuje okamžitou diagnostiku, měření a hodnocení výsledků. To zjednodušuje sledování a analyzování pokroku pacienta a pomáhá s určením následného ideálního rehabilitačního programu. V dlouhodobém horizontu pak umožňuje větší objem poskytnuté péče.

„Ve všem, o co se snažíme, je na prvním místě člověk, jeho potřeby a kvalita jeho života, kterou chceme neustále zvyšovat. Virtuální realita v našem podání lékařům umožňuje rychlý přístup ke všem relevantním datům, a šetří jim tak čas a náklady,“ vysvětluje zakladatel firmy VR Medical Konstantin Novikov.

Hlavní výhodou využití virtuální reality během rehabilitací je přirozená motivace pacientů a stimulace k posouvání jejich osobních hranic. Vtažení do umělého světa je zážitek pro pacienty všech věkových kategorií. Umožňuje jim oprostit se od svých omezení a překonat překážky, které mohou vnímat v reálném světě jako nepřekonatelné.

Rehabilitace je tak posunuta o úroveň výš díky kombinaci lidského doteku a moderní technologie, což podporuje neuroplasticitu a obnovu motorických funkcí po úrazu, operacích nebo onemocnění. Cílí na obnovu rozsahu pohybu v kloubech, svalovou sílu, fyzickou kondici a trénuje hrubou i jemnou motoriku.

Délka terapie činí 20 minut v rámci skupinové terapie a v jejím průběhu se měří výsledky pacienta, které je následně možné porovnávat, což přináší vysoký motivační efekt.

Za rehabilitace s využitím virtuální reality neplatí lázeňští klienti nic navíc, procedura je poskytována v rámci služeb komplexní lázeňské péče.