Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Společnost

Kroměříž zainvestuje do Podzámecké zahrady přes dva miliony korun

Město Kroměříž uvolní částku 2,250 milionu korun na údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Zahradníci za ně například opraví lavičky, obnoví ornamentální záhony růží a letniček nebo odstraní nebezpečné dřeviny.


Autor: Město Kroměříž

„Podzámecká zahrada je hojně využívána obyvateli města i turisty, tudíž je příspěvek města na její údržbu na místě. Oproti minulému roku je vyšší o 250 tisíc, de facto ho navyšujeme o inflaci,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Podzámecká zahrada je volně přístupná. Spolu s Arcibiskupským zámkem patří Arcibiskupství olomouckému. Obě památky jsou zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, stejně jako Květná zahrada, kterou stát církvi při církevních restitucích nevydal.

Zastupitelé uvolnili peníze na zvýšení provozní bezpečnosti Podzámecké zahrady, tedy na zdravotní ořezy stromů a na odstranění nebezpečných dřevin. „Podpořili jsme i pokračování obnovy parkového mobiliáře, tedy například opravu laviček, obnovu ornamentálních záhonů růží a letniček, revitalizaci parkové cestní sítě, pokračování oprav historického oplocení parku a také pořízení nové techniky pro údržbu areálu,“ popsal radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.

Loni radnice na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady uvolnila dva miliony korun, v roce 2022 to bylo 1,5 milionu korun a v roce 2021 město přispělo částkou 1,15 milionu korun. Dotace byly také určené zejména na obnovu a zajištění bezpečného provozu Podzámecké zahrady.

Kroměřížské zastupitelstvo v roce 2020 schválilo memorandum o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Zlínským krajem. Účastníci memoranda by měli mimo jiné společně propagovat realizované projekty v cestovním ruchu, aktivně vyhledávat externí zdroje na investiční záměry, obnovu památek a jejich trvale udržitelného zpřístupnění.

Město a Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži také už tradičně společně zahajují turistickou sezonu. Loni si společnými aktivitami také připomněly významná výročí, především 760 let trvání města Kroměříže a 25 let od zápisu zámku a obou zahrad na seznam UNESCO.