Nejnovější zprávy: Cyklostezka do Kvasic je uzavřena kvůli kácení nebezpečných stromů Otrokovická radnice vyvěsí tibetskou vlajku

Společnost

Kroměříž restauruje monumenty, které kdysi označovaly hranice města

​Kroměřížská radnice obnovuje pylony, sloupy ve tvaru komolého jehlanu, které před lety označovaly hranice města.


Autor: Město Kroměříž

V roce 2022 byl restaurován pylon v Havlíčkově ulici, loni v ulici Vejvanovského a letos je v plánu obnova pylonu v ulici Kojetínská. „Jedná se o kulturní památky, na kterých se již projevil zub času a které je potřeba restaurovat a uchovat pro další generace,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Pylony byly zhotoveny neznámým kameníkem v barokní podobě v letech 1680 až 1681. „Původně byly součástí výzdoby Podzámecké zahrady. Ze šesti původních pylonů dva zůstaly dodnes v Podzámecké zahradě, tři jsou rozmístěné ve výše zmíněných ulicích a šestý pylon se bohužel nedochoval,“ poznamenal Petr Sedláček ze společnosti Kroměřížské technické služby (KTS), která má péči o tyto památky na starost.

Loňská obnova pylonu v ulici Vejvanovského přišla zhruba na 215 tisíc korun. Město na tuto akci získalo dotaci 92 000 korun od ministerstva kultury, konkrétně z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. O celkovou obnovu pylonu se postarala restaurátorka Radka Levínská. Pylon, v jehož stěně je vsazena kopie znaku biskupa Stanislava Pavlovského, nebyl v dobrém stavu, sloup měl například uražené některé rohové části.