Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Kroměříž plánuje ve velkém využívat dešťovou vodu. Pomoci má dotace

Kroměřížská radnice plánuje ve velkém využívání dešťové vody v budovách města. Specializovaná firma vytipovala ve městě několik objektů vhodných pro tento záměr.


Autor: Město Kroměříž

„V předložené zprávě jsou budovy v majetku města seřazené podle vhodnosti pro realizaci záměru a možnosti využití dešťové vody. Celkem bylo v investičním záměru posouzeno 18 budov,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Budovy města byly podle vhodnosti k získávání dešťové vody rozděleny do tří kategorií. Mezi těmi, u nichž by to bylo technicky možné, jsou Městský útulek Čápka, Základní škola Zámoraví a Mateřské školy Spáčilova, Mánesova, Kollárova a Gorkého. Další kategorií jsou budovy, které by byly využitelné částečně, například bytové domy v Lutopecké ulici nebo domovy Barborka a Strom života. Poslední skupinu tvoří objekty, které není možné pro projekt využít, a to většinou z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi nebo tu není možné umístit nádrž na vodu. Sem patří mimo jiné budovy, v nichž sídlí městský úřad na Velkém náměstí 33 a na Husově náměstí. Zpracovatelé investičního záměru zároveň prověřovali možnosti a zájem o využití zadržené dešťové vody. Ta by se dala používat jako zálivka při ekologické výchově dětí nebo v rámci terapie klientů sociálních služeb, případně jako technická voda pro úklid nebo čištění třeba zvířecích kotců.

Vedení města vybralo s ohledem na odhad investic a vhodnost využití dešťové vody dvě budovy – budovu městského útulku Čápka a Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka. Pro ně budou zpracovány další stupně projektové dokumentace. Realizace projektu je však podmíněna získáním dotace z Operačního programu životního prostředí, o kterou radnice usiluje.