Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Hejtmanství rozdělí mezi dobrovolné hasiče 10 milionů korun

Dotace bude možné využít na nákup či opravu požární techniky nebo na pořízení či opravu věcných prostředků požární ochrany. Na jeden projekt lze získat dotaci až 400 tisíc korun.


Autor: repro

Téměř 10 milionů korun přidělí letos Zlínský kraj obcím pro jejich jednotky sborů dobrovolných hasičů. Tyto peníze pomohou ke zvýšení akceschopnosti jednotek a k zabezpečení jejich plošného pokrytí na území kraje. Bude je možno použít na nákup či opravu požární techniky (kromě dopravních automobilů) nebo na pořízení či opravu věcných prostředků požární ochrany.

„Poskytnuté finanční prostředky přispějí ke zlepšení plnění úkolů jednotek sborů dobrovolných hasičů, například při likvidací lesních a polních požárů, požárů budov či větších objektů, ale i při likvidaci následků přírodních pohrom nebo při pátrání po ztracených osobách. Potřebujeme být připraveni," uvedl hejtman Radim Holiš

O dotaci si budou moci zažádat obce, které zřizují své jednotky sborů dobrovolných hasičů v souladu se zákonem o požární ochraně. Dotaci bude možno získat v rozmezí od 50 tisíc do 400 tisíc korun na jeden projekt. Obec, která zřizuje více jednotek sborů dobrovolných hasičů, bude moci získat dotaci v celkové maximální výši 700 tisíc korun.

Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 21. ledna do 10. února 2022, 11:00 hod.

Více informací o vyhlášeném dotačním programu je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace:

https://www.kr-zlinsky.cz/rp12-22-dotace-obcim-pro-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-zlinskeho-kraje-aktuality-17473.html