Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Společnost

​Expozice S Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly se představuje v Norsku

V dubnu začínají hned dvě výstavy, které vyplynuly z nové česko-norské spolupráce. V Oslu v muzeu Kon-Tiki se dnes otevřela expozice, jež norskému publiku představí cestovatelskou dvojici Hanzelka + Zikmund. Naopak do Zlína potom od 22. dubna zavítá výstava cestovatele Thora Heyerdahla, o jehož odkaz pečuje právě muzeum Kon-Tiki.


Autor: Nadační fond Zikmundova vila

Stejné hodnoty, touha objevovat, poznávat a učit se novým věcem, rozsáhlé publikační, filmové i vědecké dílo. To spojuje Miroslava Zikmunda a Thora Heyerdahla. Oba světoznámí cestovatelé vyrazili na svou nejslavnější expedici v roce 1947. Znali se. Současná spolupráce institucí, které se starají o jejich odkaz, tak byla logickým vyústěním.

„Pro Nadační fond Zikmundova vila je spolupráce se zkušenějším partnerem, jakým je muzeum Kon-Tiki, velkým přínosem. Věříme, že užitečná bude i pro město Zlín a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,“ uvedl Čestmír Vančura, předseda Nadačního fondu Zikmunova vila. „Od spolupráce očekáváme inspiraci, získání know-how, zkušeností i doporučení.“

Ze vzájemného propojení se teď bude moct těšit také široká veřejnost. Od 15. dubna do 31. května 2023 je v Oslu v muzeu Kon-Tiki k vidění výstava, která ukazuje slavnou českou cestovatelskou dvojici H+Z. Je se čím chlubit – společně navštívili více než 83 zemí, napsali 18 cestopisů přeložených do 11 jazyků včetně těsnopisu a Braillova písma, více než 1500 novinových a rozhlasových reportáží a natočili 4 celovečerní a 147 krátkých dokumentárních filmů.

Slavnostního zahájení výstavy 15. dubna v Kon-Tiki se zúčastnil také dokumentarista a člen správní rady Nadačního fondu Zikmundova vila, Petr Horký. Ten se v posledních pěti letech života Thora Heyerdahla s dobrodruhem pravidelně setkával a procestoval 32 zemí po stopách jeho expedic a objevů. Vytvořil tak nejucelenější kolekci osobních vzpomínek tohoto muže a i dnes se podílí na šíření odkazu jeho díla. „Jsem moc rád, že díky našim setkáním vznikla řada zajímavých rozhovorů, která je vůbec největší kolekcí výpovědí, jaké Thor Heyerdahl o svém životě poskytl,“ uvedl Petr Horký a dodal, že na tomto základě nyní ve spolupráci s muzeem Kon-Tiki připravuje knihu „Thor Heyerdahl vlastními slovy“.

Opačným směrem, z Osla do Zlína, zamíří již za pár dní grafické panely ze sbírek muzea Kon-Tiki a přiblíží tak práci mořeplavce a dobrodruha Thora Heyerdahla. Výstava bude umístěna v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně v rámci cestovatelské expozice ve 3. poschodí. Zahájena bude 22. dubna v 17.30 hodin slavnostní vernisáží za přítomnosti norských hostů Liv Heyerdahl a Reidara Solsvika. Otevřena bude až do 7. června.

„Věříme, že obě výstavy přiblíží veřejnosti inspirativní lidské příběhy i přesah díla osobností Heyerdahla a Zikmunda do dnešní společnosti. A také pomohou k lepšímu propojení norské a české kultury,“ doplnila Dagmar Výlupková.

Výstavy vznikly díky podpoře Fondů EHP a Norska 2014-2021 v rámci projektu Zikmundova vila – brána do světa.