Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Společnost

​Děti a ženy na mateřské mají v Otrokovicích levnější MHD

Příspěvek města Otrokovice na veřejnou dopravu umožňuje každému držiteli zvýhodněných kuponů tzv. PASŮ jezdit za výrazně nižší cenu městskou hromadnou dopravou.


Autor: Město Otrokovice

Od začátku školního roku bylo vydáno celkem 707 PASŮ, za které město zaplatilo 1,36 milionu korun. Průměrně tak radnice platí téměř dva tisíce korun na jeden průkaz. Cestující pak využívá síť MHD po celý rok s vlastním příspěvkem 600 korun, v měsíčním vyčíslení tedy jezdí za 50 korun.

PASY dotované městem mohou využívat žáci a studenti od 6 do 26 let a rodič na mateřské/rodičovské dovolené do 3 let věku dítěte. Vyřizují se vždy od nového školního roku, tedy od 1. září s platností na jeden rok na pásma A, B i C. Od letošního září bylo zatím vydáno 109 junior pasů, 579 student pasů a 19 mateřských pasů.

Otrokovice podporují městskou hromadnou dopravu jako ekologický a dostupný dopravní prostředek, který díky rozsáhlé síti linek i četnosti spojů je kvalitní službou pro občany. Příspěvkem na PASY ale investice otrokovické radnice do městské hromadné dopravy nekončí. Ročně jde z rozpočtu města na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice přibližně 30 milionů korun.

„Jde o jednu z nejnákladnějších položek v rozpočtu dopravy, přesto vnímáme zajištění provozu MHD jako klíčové nejen pro dopravní dostupnost v rámci města, ale také ve spojení se Zlínem. Je to především služba občanům, ale i prostředek ke snižování zátěže na vozovkách osobními automobily. Autobusové i trolejbusové spoje využívají zejména děti dojíždějící do škol a senioři, kteří jsou často odkázáni jen na veřejnou dopravu. Ta je bezpečně dopraví, kam potřebují,“ shrnula starostka města Otrokovice Hana Večerková.