Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Kultura

​Cena města Vsetína pro žijící legendu lidových písní Zdeňku Straškrabovou

Cenu města Vsetína za rok 2022 udělili vsetínští zastupitelé zpěvačce lidových písní Zdeňce Straškrabové. Dlouholetou zpěvačku souboru Vsacan vybrali z celkem 11 nominovaných osobností.


Autor: Radovan Kocúrek

Cena města Vsetína je udělována jednou ročně vsetínské osobnosti za významný přínos k rozvoji města v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Návrhy na ocenění bylo možné podávat do konce roku 2022. K tomuto termínu obdržela radnice celkem 24 nominací, z nichž však některé nesplnily podmínky dané Statutem Ceny města Vsetína, některá jména se pak opakovala. Zastupitelé tak nakonec měli na výběr z jedenácti jmen, jimiž byli (v abecedním pořadí): Zdeněk Čablík (organizátor benefičního hokejbalového turnaje Stoupa Cup), Julius Ficek (dlouholetý sportovní novinář a fotograf), Vladimír Hrbas (dlouholetý činovník a cvičitel TJ MEZ Vsetín), Václav Jadrný (dlouholetý činovník TJ Sokol a Klubu českých turistů), Jiřina Kašparová (kulturní pracovnice, loutkoherečka, vedoucí klubu seniorů), Radovan Kocúrek (fotograf), Vojtěška Mocková (dlouholetá členka Sboru pro občanské záležitosti), Lubomír Rafaj (bývalý fotbalista, podílel se i na výstavbě zimního stadionu), Jiřina Sousedíková (propagátorka valašského folkloru), Eva Stejskalová (bývalá majitelka Regionální televize.cz), Zdeňka Straškrabová (folklorní zpěvačka).

Radní doporučili zastupitelům z těchto nominovaných ocenit za rok 2022 folkloristku Zdeňku Straškrabovou. Návrh podpořilo všech 19 přítomných zastupitelů.

Zdeňka Straškrabová je již 75 let členkou folklorního souboru Vsacan a stále aktivní zpěvačkou. Za dobu svého působení absolvovala stovky vystoupení doma i v zahraničí a patřila mezi hvězdné trio valašských zpěváků spolu s Jarmilou Šulákovou a Josefem Lažou. I v 88 letech je aktivní a účastní se tradičních folklorních akcí, jako je například zpívání koled na vsetínském náměstí, a šíří kolem sebe nezdolnou energii. V roce 2004 jí bylo uděleno Čestné občanství města Vsetína za přínos v oblasti kultury.

Nominacemi na Cenu města Vsetína se zabývala kulturní komise rady města a následně radní, kteří souhlasili s doporučením komise a předložili zastupitelům návrh udělit tuto cenu Zdeňce Straškrabové. Ta si ji jistě zaslouží za dlouholeté působení v oblasti folkloru a za to, že svým zpěvem mnoho let rozdávala a rozdává radost všem příznivcům valašské muziky,“ zdůvodnil udělení ceny starosta Jiří Čunek.

Termín slavnostního předání Ceny města Vsetína bude stanoven po dohodě s laureátkou ceny.