Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

V Otrokovicích o víkendu uzavřou cyklostezku

​Stezka pro chodce a cyklisty bude uzavřena podél řeky Dřevnice v úseku od železničního podjezdu po nájezd u ČOV (okružní křižovatku). Důvodem je modernizace vedení vysokého napětí. Termíny prací jsou naplánovány na termíny od 17. do 20. a od 24. do 26. července.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

V místě prací bude umístěn mobilní plot až ke korytu řeky, tudíž nebude možné kolem staveniště nijak projít.

Uzavřít stezku na víkend není nejvhodnější řešení, ale zhotovitel je limitován vypínáním vedení 110 kV, kdy jsou napájeny rozvodny Continental Barum a Českých drah.

Tyto rozvodny nelze vypnout v jiném termínu, neboť odstávky jsou plánovány dlouhodobě předem i s ohledem na další okolnosti, např. dovolenou ve společnosti Continental, aby byla omezena výroba co nejméně apod.

Na dvou místech se uskuteční demontáž stávajících a montáž nových stožárů a vodičů, což jsou velice nebezpečné činnosti a v prostoru stavby se nesmí z důvodu ohrožení života nikdo neproškolený pohybovat. První sloup vysokého napětí je umístěn u prostupu protipovodňovou stěnou z ul. Kučovaniny u Pipelife na stezku podél Dřevnice a druhý sloup se nachází v zelené ploše v blízkosti stezky u křižovatky ul. Nadjezd x tř. Tomáše Bati.