Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Kultura

​Připomeňte si úspěch Libušína. Jeho rekonstrukce se stala Stavbou roku 2021

Organizátoři 29. ročníku prestižní soutěže Stavba roku vyhlásili vítěze. Pro stavby ze Zlínského kraji nebyl v tomto směru rok 2021 nikterak úspěšný. Mezi devadesáti projekty se objevily pouze dva z regionu. Uspěla jen obnova Libušína, kulturní památky v areálu Pustevny.


Autor: Vladimír Pryček

V sektoru stavitelství a architektury je udílení cen za stavbu roku nejvýznamnější akcí. Nominace byly představeny již vloni na podzim v Národním technickém muzeu v Praze.

Porotci z řad renomovaných architektů a projektantů postupně navštívili všech devadesát přihlášených staveb, napříč Českem najeli více než tři tisíce kilometrů.

„Právě osobní návštěva všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná. Přihlašovatelé titul Stavba roku vnímají jako vrcholné ocenění podobné filmovým Oscarům. Tradičně se potkáváme s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty či stavebními firmami. Zároveň se seznamuje s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím,“ sdělil předseda rady programu Jan Fibiger.

Z Východní Moravy se v soutěži mezi devadesáti přihlášenými objevily pouze dva projekty. Uspěl jediný, projekt obnovy Libušína na Pustevnách, jemuž organizátoři udělili speciální cenu za mimořádný přístup k použití digitální metody BIM (informační model budovy).

Unikátní stavbu architekta Dušana Jurkoviče v roce 2014 zničil rozsáhlý požár. Obnova Libušína, trvající šest let, byla vždy označována především jako vědecká s maximálním důrazem na původní řemeslné technologie.

Referenčním bodem obnovy se stal rok 1925, kdy se památka zprovozňovala po první světové válce. Tehdy došlo k úpravám chaty Libušín a z pohledu dnešní funkce byla provozuschopná. Důležitým zdrojem informací byly historické fotografie zachycující původní vzhled chaty.

Nezastupitelný význam měl BIM – 3D model, vytvořený architektonickou kanceláří Masák & Partner, který se osvědčil například při modelování hasicího zařízení a jeho vedení a skrytí v dřevěných konstrukcích.

Architekti se museli popasovat zejména s nedostatkem podkladů. „Měli jsme k dispozici historické fotografie, které ale byly většinou z přední strany. Zezadu nikdo nefotil. Snažili jsme se vcítit do myšlení Dušana Jurkoviče,“ uvedl architekt a specialista obnovy památek ateliéru Masák & Partner Jaroslav Svěrek.

Vedle ručně opracovaných zdobných detailů či tesaných trámů, které stavbu vracejí o sto let zpět, je třeba ocenit i přínos novodobých technologií, které umožňují mimo jiné hasit interiér inertním plynem.

Provoz Libušína je bezpečnější i díky vodnímu systému, který je rozveden v krovové konstrukci a zajišťuje v případě požáru postřik dřevěné krytiny i vnějšího povrchu roubených stěn. Objekt je kromě toho vybaven i požárními čidly a hlasovým hlášením.

Nový Libušín má odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kdyby byl postaven ze strojově opracovaných trámů.

Druhý projekt ze Zlínského kraje do soutěže Stavba roku 2021 přihlásila vsetínská firma V-PODLAHY podnikatele Vojtěcha Pastorčáka. Ta patří k předním dodavatelům podlah na českém trhu, na trhu působí už šestadvacet let.

Do soutěže Stavba roku 2021 přihlásila vlastní projekt řešení brownfieldu bývalé vsetínské továrny Sandrik. Přestavení zchátralého areálu se mimořádně povedlo. Stavba bude sloužit pro výrobu podlahových vzorků, jejich expedici, zázemí zaměstnanců a školící místo pro výuku a dílenské zpracování podlah.

„Samozřejmě, že se přednostně snažíme utvářet krásné a funkční interiéry našich zákazníků, ale naše zájmy jsou mnohem širší a jdou ruku v ruce s globálními cíli společnosti. Příkladem je právě revitalizace brownfieldu bývalé vsetínské továrny Sandrik,“ uvedl majitel společnosti Vojtěch Pastorčák.

Stavba roku

  • Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže.
  • Soutěž organizuje společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
  • Držitelé titulů a dalších cen získali unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla a vyrobila ho sklárna Rückl.
  • Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.