Nejnovější zprávy: Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030 Ostrožská jezera lákají k rekreaci a koupání. Jsou ale zdrojem pitné vody

Aktuálně

​Namísto pole na kukuřici vznikne u Zlína mokřad

Odbor městské zeleně připravuje stavbu „Přírodní louky Boněcko – mokřad“, která bude realizována před protipovodňovou hrází na Bartošově čtvrti.

Ilustrační foto
Autor: pixabay

Dříve intenzivně zemědělsky využívána plocha pro pěstování kukuřice se změní v květnaté louky doplněné o skupiny stromů a keřů, které jsou nutné pro zachování životního prostoru zejména pro hmyz a bezobratlé.

„Založením „Přírodních luk Boněcko“ dojde k vytvoření nejen ekosystému pro růst různých druhů rostlin a pro život mnoho druhů hmyzu, ale také prostoru ke krátkodobé rekreaci obyvatel. Louky o celkové výměře 2,40 hektarů budou zelenou protiváhou zastavěnému prostředí Bartošovy čtvrti. Termín dokončení je v srpnu 2022,“ uvedl náměstek primátora města Zlína Bedřich Landsfeld.

Dominantou plochy bude mokřad, který zvýší nabídku diverzity ploch v krajině. Průměrná hloubka vody v něm bude 0,30 m a zdrojem vody bude řeka Dřevnice.

Zahájení první etapy výstavby proběhne v listopadu 2021 výsadbou stromů, poté navážou zemní práce výkopem mokřadu. Druhá etapa bude zahájena v dubnu roku 2022 vybudováním štěrkových trávníků, které vytvoří propojovací pěšiny mezi cyklostezkou, protipovodňovou hrází a mokřadem. Dále budou vysazeny keřové skupiny, vysety trvalé květnaté louky a osazen drobný mobiliář.

Stavba „Přírodní louky Boněcko – mokřad“ je umístěna do prostoru mezi řeku Dřevnici, železniční trať Vizovice – Otrokovice a protipovodňovou hráz před Bartošovou čtvrtí. Dotčené území je součástí údolní nivy řeky Dřevnice.