Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Nad Těšnovicemi vyroste ovocný sad i mokřad. Radnice chce zadržet více vody v krajině

Kolem mokřadu vysází už na jaře zahradníci stromořadí krajových odrůd třešní. Lidé se tak mohou těšit v o dobí květu na osm "třešňových" týdnů.

Ilustrační foto
Autor: Město Kroměříž a Pixabay

„Protierozní úpravy pole nad Těšnovicemi mají za úkol udržet více vody v krajině a ochránit obec ležící pod svahem před případnými následky srážek. Zároveň je cílem projektu vrátit do krajiny tradiční druhy dřevin, v tomto případě ovocných stromů,“ řekl místostarosta Vít Peštuka.

Zemní práce spočívají ve vytvoření mokřadu a průlehu s protierozní funkcí. Průleh má být do budoucna objektem k zadržování a zásobárnou vody pro navržené stromořadí. Mokřad bude tvořit mělká tůně na konci svahu. První část zemních prací proběhne do konce letošního prosince, práce budou pokračovat od března do listopadu následujícího roku.

V lokalitě o velikosti zhruba 6,5 hektaru vyroste komunitní sad s více než stovkou ovocných stromů převážně švestek, jabloní, třešní a hrušní. Plocha pod stromy, které budou vysazeny v rozestupech 10 a 11 metrů, je již dnes zatravněna a k produkci píce ji využívá Zemědělský podnik Kvasicko.

„Kromě sadu může do budoucna v oblasti vzniknout vycházková stezka, která má za úkol seznámit návštěvníky se sbírkou původních dřevin a živočichů, jenž budou tuto lokalitu obývat. Podél protierozních zasakovacích průlehů bude příští rok vysázeno stromořadí všech krajových odrůd třešní, které by měly kvést po dobu osmi „třešňových týdnů.“ Další prvky, jako jsou vycházkový okruh, který bude sloužit k rekreačním účelům, louky s keři, herními a výukovými prvky a vyhlídka na nejvýše položeném bodu, nemají přímou protierozní funkci a mohou být realizovány následně po dohodě s osadním výborem Těšnovice“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí Petr Vodák.