Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

​Zlín bude slavit 700 let po celý rok 2022

Zlín čeká v nadcházejícím roce významné jubileum, bude slavit 700. výročí od své první písemné zmínky. Tuto významnou událost si město připomene prostřednictvím různorodých akcí po celý rok 2022.


Autor: Město Zlín

„Účelem oslav je především prezentovat město. Místním obyvatelům oslavy připomenou, na co mohou být hrdí. V neposlední řadě chceme do Zlína přilákat turisty. Již delší dobu pracujeme na obsahové stránce oslav, která bude mít tři části. Jedná se o programovou část, která skýtá konkrétní akce v rámci města, publikaci a expozici města Zlína,“ sdělil k účelu oslav primátor města Jiří Korec.

Základní myšlenkou oslav je fakt, že největší hodnota města spočívá v lidech. Samotní obyvatelé města, ať už se zde narodili, nebo přistěhovali a nadále v něm působili a rozvíjeli se, jsou jeho největším potenciálem.

„Oslavy budou probíhat po celý rok 2022, začnou novoročním ohňostrojem a skončí vánočními trhy. Program oslav se bude skládat z dlouhodobých projektů i jednotlivých akcí. Do jednotlivých aktivit se zapojí řada městských i krajských organizací, komunit i umělců, také Univerzita Tomáše Bati a další. Jednáme o spolupráci s Univerzitou Karlovou, budeme rádi za spolupráci s Baťovskými a partnerskými městy,“ popsala hlavní manažerka oslav, Jana Kubáčová

Součástí dlouhodobých projektů bude aplikace, která bude ve veřejném prostoru a bude se zabývat tématy, které Zlín zviditelňují. Vznikne databáze osobností, které osobní či pracovní život pojí se Zlínem. Zapojit se budou moci i obyvatelé města a spolupracovat na tvorbě živé kroniky výročního roku.

Oceňovaná sociální architektka Kateřina Šedá připravila pro Zlín participační projekt, ve kterém budou boty na nohách jednotlivých účastníků po dobu 4 měsíců chodit po Zlíně a navštíví řadu akcí vztahujících se k 700. výročí Zlína, ale postupně projdou i všechny ulice města. Boty, které se stanou unikátním průvodcem po místech a lidech, kteří dělají Zlín Zlínem.

Jednou z největších akcí oslav bude v červnu 2022 velký festival s názvem Zlín žije. Přinese několik multižánrových scén ve veřejném prostoru města, pouliční umění a zážitkový program. V rámci tří dnů se na scénách vystřídá většina hudebních seskupení Zlína od folkloru přes rock, folk či pop.

Další významnou akcí na programu oslav bude Zlínský podnikatelský meeting, který se uskuteční v březnu a jeho cílem bude upozornit na mimořádnou podnikatelskou historii města a představení podnikatelské současnosti a potenciálu do budoucna. Část bude určena pro širokou veřejnost a druhá část bude určena pro podnikatelská setkání. Podzimní týdenní festival Baťa dny vrátí Zlín do doby jeho největšího rozmachu, nabídne popularizačně naučný program, ale také dny otevřených dveří, divadlo, koncerty, či malou konferenci o Baťovské architektuře.

„Ve spolupráci s organizacemi, komunitami i jednotlivci, kteří se podílí na nabídce akcí pro veřejnost ve městě, vzniká programový kalendář. Ten bude mít tištěnou podobu a rozšířenou verzi najdou zájemci také na již spuštěném webu oslav www.zlin700.eu,“ upřesnila Jana Kubáčová.

Výjimečné datum první ryzí písemné zmínky je 28. 2. V tento den bude díky spolupráci se Státním okresním archivem možné shlédnout originál listiny z roku 1322, ve které prodává Fricek z Egerberga královně vdově Elišce svůj podíl na majetcích zděděných po otci. Konkrétně se jedná o Hustopeče, několik okolních obcí a městečko Zlín.

Po logu oslav byl představen i vizuální styl propagace. „Žlutá barva typická pro Zlín, je transformována do slavnostní zlaté barvy, respektující významnost výročí o první písemné zmínce o městě. Vizuální styl pracuje se symbolem ležaté osmičky, které je na místě nul v číslici „700“. Symbol nekonečna znázorňuje neomezenou odvahu, invenci, podnikavost, silnou vůli a téměř bezhraniční pole působnosti, které město všem těm, kteří se rozhodnou své kreativní a podnikatelské plány naplňovat nabízí,“ popsal Jiří Korec.

Do oslav se mohou zapojit i zlínské firmy, živnostníci a organizace vytvořením produktu či služby akcentující oslavy výročí. Společnosti a instituce se budou moci hlásit k oslavám například prostřednictvím tematické nálepky nebo logem výročí v online prostoru. Vznikne zážitková mapa města, která bude mimořádnou nabídkou pro místní i turisty.

Díky spolupráci se zlínskými firmami vzniknou i originální produkty a propagační předměty. Pro příležitost výročního roku vzniká unikátní kolekce šperků z dílny designérky Veroniky Zelezníkové a doplňků vytvořených návrhářkou Kateřinou Vavrouškovou ze studia pro.story.

"Jsme domluveni i s pivovarem Zlínský švec na uvedení speciální edice piva nesoucí číslovku 700.Spolupráci chceme navázat i s dalšími zlínskými firmami, které postupně oslovujeme. Pokud by byl ze strany dalších společností zájem, jsme otevřeni jednání. Kontakty na realizační tým lze nalézt na již zmíněném webu www.zlin700.eu,“ zakončil Tomáš Melzer, který má v projektu na starost propagaci a komunikaci.