Nejnovější zprávy: Začala rekonstrukce Čiperovy vily, vznikne zde kulturní a kreativní centrum ​Památník rodáka z Hrachovce kardinála Bauera září novotou

Společnost

Z Morkovic hlásí: Dokončeno. Bezmála kilometr silnice je po rekonstrukci

Za 23 milionů korun byla během letošní stavební sezony rekonstruována krajská silnice v průtahu Morkovic směrem na část Slížany. Skončila dopravní omezení a začátkem října již byl v této ulici obnoven běžný provoz.


Autor: ŘSZK

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice III/42825 v průjezdním úseku města Morkovice-Slížany (ulice Kolaříkova). Začátek obnoveného úseku se nachází v křižovatce silnic II/428 a III/42825. Stavební úprava byla realizována v celkové délce 853 metrů.

Rekonstrukce silnice spočívala v obnově obrusné vrstvy v úseku 50 metrů, v další části rekonstrukce byla provedena rovněž kompletní výměna konstrukčních vrstev včetně sanace pláně. Povrch vozovky je asfaltový, šířka vozovky byla sjednocena na 6,50 metru mezi obrubami včetně přídlažby (dvouřádku) ze žulových kostek, s normovým rozšířením ve směrovém oblouku. V jízdních pruzích jsou umístěny a vyznačeny vodorovným dopravním značením zastávky autobusů. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným spádem. Bylo zde obnoveno dopravní značení.

Stavební úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou městem Morkovice-Slížany.

Zhotovitelem stavby byla firma OHLA ŽS, a.s., Brno. Konečná cena za tuto zakázku činí pro investora ŘSZK 23,000 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce byly zahájeny v polovině dubna a probíhaly po etapách za částečné i úplné uzavírky komunikace.

„V Morkovicích-Slížanech realizujeme v letošním roce ještě jednu investiční stavební akci. V září 2023 jsme se v jiné části tohoto města pustili do přestavby problematické křižovatky silnic II/428 a III/43346 za téměř sedm milionů korun. Práce zde budou dokončeny v závěru listopadu, tedy ještě před nástupem zimního období,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.