Nejnovější zprávy: Kam vyrazit v úmorném vedru? Přehrada nebo koupaliště v Pozlovicích to jistí ​Čtvrt milionu kostek na jednom místě: ve Zlíně se otevře výstava a herna Lego®

Společnost

Ve Valašském Meziříčí drží ceny poplatků za odpad už 16 let

Obyvatelé Valašského Meziříčí budou i v roce 2022 platit za svoz a likvidaci odpadu částku 490 Kč za osobu a rok. Její výše se nezměnila od roku 2006 a je tak nejnižší v rámci regionu.


Autor: Město Valašské Meziříčí

Představitelé Valmezu rozhodli o zachování stávající částky i přes rostoucí finanční zátěž, kterou systém nakládání s odpady a jeho likvidace představuje pro městský rozpočet. „Náklady na provoz tohoto systému činily za posledních 12 měsíců (od prosince 2020 do konce listopadu 2021) přes 30 milionů korun, což je bezmála 1 400 korun za osobu a rok. I proto námFinanční výbor navrhl zvýšení stávajícího poplatku za svoz a likvidaci odpadu ze 490 na 540 korun za osobu a rok,“ nastínil problematiku starosta Robert Stržínek.

V rámci jednání zastupitelstva pak na toto téma proběhla obšírná diskuze, avšak navýšení poplatku nezískalo dostatečnou podporu. „Jsem rád, že jsme se většinově shodli na tom, že s ohledem na růst inflace, spotřebitelských cen i nákladů za energie, nebudeme poplatek zvyšovat. Nechceme totiž přispívat k další finanční zátěži našich občanů, zejména pak sociálně slabých rodin, matek samoživitelek či seniorů,“ reagoval starosta Stržínek.

I když se Valašské Meziříčí do budoucna zvyšování poplatku za svoz a likvidaci odpadů zřejmě nevyhne, je dle názoru vedení města důležitá zejména další podpora třídění. „Mezi roky 2013 až 2020 se nám podařilo snížit objem skládkovaného odpadu z 68 na 48 procent. K lepšímu třídění přispěl také předloni nově zavedený systém svozu a likvidace odpadu pro rodinné domy, do nějž se zapojilo téměř 100 procent domácností. Zároveň se každoročně snažíme rozšiřovat nabídku odpadových nádob na sídlištích tak, aby měli občané možnost vytřídit co největší množství svého odpadu,“ navázala místostarostka Zdislava Odstrčilová, která má oblast odpadového hospodářství v gesci.

"Cílem nás všech ale musí být uvědomělý přístup k tvorbě odpadu a zejména pak jeho minimalizace, která šetří nejen peníze nás všech, ale také životní prostředí. Ostatně tímto směrem nás zřejmě povedou i chystané legislativní změny celého systému hospodaření s odpady. I když se na ně už aktivně připravujeme, velmi důležité bude také zapojení našich občanů,“ dodala.