Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Sídliště Jižní Svahy se napojí na cyklotrasu protínající Zlín

V srpnu začnou práce na nové společné stezce určené pro smíšený provoz cyklistů a chodců, která propojí největší zlínské sídliště Jižní Svahy s páteřní cyklotrasou. Konec prací je naplánován na letní prázdniny 2025.


Autor: Město Zlín

„Tuto stavbu jsem si vzal jako osobní úkol při nástupu do funkce. Nebylo to jednoduché, ale důležitý je výsledek, a tím je nová smíšená cyklostezka kolem ulice Okružní, vedená kolem horolezecké stěny Vertikon. Podařilo se nám vyjednat takové podmínky, aby s realizací všichni souhlasili. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli a přispěli svou prací nebo zmírněním svých podmínek k jeho realizaci,“ sdělil náměstek primátora Michal Čížek.

Úpravy zahrnou modernizaci trolejbusových zastávek. Součástí projektu je také výstavba dvou bezpečnějších, osvětlených přechodů pro chodce a cyklisty, z nichž jeden bude řídit semafor. Tyto změny nejenže zlepší bezpečnost, ale také usnadní pohyb a spojení mezi různými částmi města.

Uživatelé společné stezky se mohou těšit na propojení stávající cyklostezky ulice Mladcovská. Také tato stavba propojí ulicí Luční a povede dále až ke stávající cyklostezce u restaurace U Baďurů. V rámci tohoto projektu se rovněž řeší i další důležité úpravy. Vznikne například přeložka trakčních sloupů, doplnění čeká veřejné osvětlení stezky a nasvětlení nových přechodů.

Investiční akci nazvanou Stezka pro chodce a cyklisty, místní komunikace ul. K Pasekám, bude v rámci dotačního programu IROP 2021-2027 spolufinancovat Evropská unie. Odhadované náklady jsou ve výši 43 milionů korun.

„Práce by měly skončit v roce 2025, ale přesný termín je nyní těžké odhadnout, protože nás čeká náročné léto a práce začnou v první fázi tak, aby neohrozily realizaci jiných investičních akcí ve městě,“ upozornil náměstek Čížek s tím, že kolem Vertikonu se musí stavební práce přizpůsobit letním uzavírkám a nesmí ohrozit objízdné trasy. „Vzhledem k tomu, že v centru plánuje ŘSD zásadní opravy, nechceme, jak se říká, přilévat olej do ohně dalším zúžením nebo dopravním omezením na klíčových uzlech,“ uvedl Michal Čížek.