Nejnovější zprávy: Zlín miluje letní kino. Promítat se bude hned na semi místech Masters of Rock ve Vizovicích slaví už 20 let

Společnost

Obchvat u Luhačovic má ochránit léčivé prameny. Budovat se začne v roce 2030

Snížení dopravní zátěže v centru lázeňského města a ochrana zdejších přírodních léčivých vod. To jsou hlavní důvody pro výstavbu plánovaného silničního obchvatu u Luhačovic, která se před několika dny zase o něco více přiblížila realizaci.


Autor: Město Luhačovice

Tranzitní doprava v centrální zóně Luhačovic vzrostla za posledních 10 let o sto procent. Hustý provoz nejenže výrazně narušuje atmosféru lázní, ale představuje také vážnou hrozbu pro dlouhodobou udržitelnost přírodních léčivých zdrojů v této oblasti. Odvést dopravu z centra města by měl nový obchvat, který vznikne přeložkou silnice II/492.

Zástupci Luhačovic a Zlínského kraje před několika dny podepsali druhou deklaraci, v níž se jednotlivé strany zavazují ke spolupráci při přípravě tohoto důležitého projektu.

„Těší mne, že jsme postoupili v přípravě obchvatu do další fáze, kde jsme si stanovili jednotlivé závazné kroky, které vedou až k vydání stavebního povolení,“ řekl starosta města Marian Ležák.

Podle deklarace bude město Luhačovice hlavním iniciátorem a koordinátorem potřebných změn územních plánů v sousedních katastrech okolních obcí. Úkolem vedení města bude zajistit zpracování a projednání dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí a postarat se o majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro realizaci obchvatu.

Zlínský kraj bude mít na starosti podrobný geotechnický průzkum území, zajištění zpracování kompletní dokumentace pro územní a stavební povolení a obstarání stavebního povolení k zahájení stavby.

Realizaci silničního obchvatu by velice uvítaly také Lázně Luhačovice. Ty mají totiž ve své správě 10 pramenů, které v rámci lázeňské péče poskytují pacientům.

„Považujeme za první a nejdůležitější přínos obchvatu ochranu těchto přírodních léčivých zdrojů, a to i pro budoucí generace. Dalším významným kladem obchvatu by bylo zlepšení kvality ovzduší a snížení hlučnosti v našem lázeňském městě, což je jedna z podmínek pro existenci lázeňských míst do budoucnosti,“ zmínil generální ředitel Lázní Luhačovice a.s. Jiří Dědek.

Obchvat dlouhý téměř 10 kilometrů by měl začínat u křižovatky u Biskupic a na druhé straně se napojí na okružní křižovatku nad Luhačovickou přehradou. Ve stoupání a klesání mezi přehradou a Petrůvkou by měl mít dva pruhy v každém směru.

Celkové náklady vyjdou odhadem na 1,5 miliardy korun, stavět by se mohlo začít v roce 2030.