Nejnovější zprávy: Martina Hešová. Neúnavná zakladatelka mládežnických cimbálovek ve Zlíně Háčkované hračky budou dělat radost v Kroměřížské nemocnici

Společnost

Majetek Sportovních klubů Zlín bude patřit městu. Sportoviště ekonomicky sami neutáhnou

Sportoviště SK Zlín převádí svá sportoviště do vlastnictví města. Snížení dotací a navýšení provozních nákladů jim neumožňují svůj majetek efektivně udržovat.

Ilustrační foto
Autor: ic-zlin.cz

Zastupitelstvo města Zlína schválilo ve čtvrtek 14. září na svém zasedání mimořádný dokument nazvaný Dohoda o koncepci rozvoje sportu ve Zlíně. Statutární město Zlín, spolek Sportovní kluby Zlín a městská společnost STEZA Zlín se v něm zavazují k převedení sportovišť SK Zlín do vlastnictví města Zlína, které do nich v budoucích letech zainvestuje 20 milionů korun.

„Sportovní kluby Zlín kvůli zvýšení provozních nákladů a snížení dotačních příjmů už nadále nejsou schopny dlouhodobě a efektivně spravovat sportoviště a financovat jejich rozvoj. Město Zlín má ale eminentní zájem o rozvoj sportu na svém území a zajištění sportovního vyžití jeho občanů. Jsme přesvědčeni, že právě uzavřená dohoda tomu výrazně pomůže,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec.

Dohoda pojednává o podmínkách převodu vlastnických práv k movitým i nemovitým věcem v majetku SK Zlín na Statutární město Zlín nebo k přechodu zaměstnanců SK Zlín do společnosti STEZA Zlín k 1. 1. 2024.

„V záměru je například převod správní budovy SK Zlín na ulici Hradská společně s jejím vybavením ve výši 20 milionů korun, což je částka odpovídající padesáti procentům hodnoty této budovy. Zbylých padesát procent hodnoty město v budoucích letech zainvestuje právě do bezúplatně převedených sportovišť SK Zlín do vlastnictví města, ke kterým SK Zlín v budoucnu bezúplatně převedou také zázemí pro orientační běh,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast ekonomiky a financí Miroslav Chalánek.

Podle náměstkyně primátora pro oblast sportu Jany Bazelové bylo uzavření trojstranné dohody nutností nejen kvůli dalšímu bezproblémovému fungování sportovišť, ale také pro zajištění jejich dalšího rozvoje. „Město Zlín navíc nyní v souladu s loňským usnesením radních naplňuje záměr změny způsobu provozování významných sportovišť v jeho vlastnictví. Rada města vyjádřila 3. října 2022 zájem přenechat nabytá sportoviště společnosti STEZA a správu, údržbu a rozvoj zajistit jejím prostřednictvím,“ připomněla náměstkyně Bazelová s tím, že sportoviště SK Zlín mezi kterými je například i Sportovní hala Datart, získá nově do správy právě společnost STEZA. Ta od 1. října převezme správu i nad Stadionem mládeže, který je dlouhodobě v majetku města.