Nejnovější zprávy: VODNICE Baťovka bude mít do dvou let novou porodnici. Stavba přijde na více jak 1,5 miliardy korun

Společnost

Luhačovice rozšiřují síť cyklostezek směrem na Uherský Brod

Vybudování nové cyklostezky, která propojí místní část Polichno s cyklostezkou v Újezdci u Luhačovic, dostalo zelenou. Mnohaleté úsilí o bezpečné propojení Uherského Brodu a Luhačovic pro cyklisty a další uživatele stezek tak pokročí o další kus.


Autor: Město Luhačovice

Město Luhačovice bylo úspěšné a má přislíbenou evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na vybudování nové cyklostezky, která propojí místní část Polichno s již hotovou cyklostezkou od Újezdce u Luhačovic nyní končící na hranici katastrů.

„Nový kilometrový úsek cyklistické stezky povede od hranice katastrů Polichno a Újezdec u Luhačovic podél silnice II/490 až do místní části Polichno. Náklady jsou odhadovány na cca 37,5 mil. Kč, z toho dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude max. 31,8 mil. Kč,“ upřesnila projektová manažerka Magdalena Blahová.

Konečná suma bude jasná po výběrovém řízení na zhotovitele stavby, které se nyní připravuje. Hlavní část stavebních prací by měla proběhnout v roce 2024.

„Máme velkou radost, že se nám úspěšně daří postupně budovat tuto cyklostezku směr Uherský Brod. Hodně dotazů se opakuje k propojovacímu úseku Biskupice – Polichno, kde se nám zatím nepodařilo najít shodu s vlastníkem pozemku. Ale z podstaty jsem optimista a věřím tomu, že i tady se jednou dočkáme,“ doplnil starosta Luhačovic Marian Ležák.